RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Interoperabilita

Európska stratégia interoperability

V rámci Digitálnej agendy pre Európu sa Európska komisia zaviazala prijať oznámenie, ktoré ustanovuje Európsku stratégiu interoperability a Európsky rámec interoperability, dva kľúčové dokumenty podporujúce interoperabilitu medzi orgánmi verejnej správy.

Európska stratégia interoperability pomôže prostredníctvom vhodnej organizácie riadenia a spoločných politík a iniciatív sústrediť úsilie EÚ na vytvorenej prostredia pre spoľahlivú výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy. 

pdf Európsky stratégia interoperability (227 kB) (Príloha 1 oznámenia EK)

Európsky rámec interoperability

Európsky rámec interoperability pripravuje orgány verejnej správy v EÚ na využívanie spoločného prístupu, ktorý prostredníctvom prijatia hlavných zásad umožní skutočnú spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy, pričom modernizuje a racionalizuje ich systémy, aby sa tak nákladovo efektívnym spôsobom zvýšila ich schopnosť poskytovať vysokokvalitné verejné služby.

pdf Európsky rámec interoperability (267 kB) (Príloha 2 oznámenia EK)

Oznámenie EK - Smerom k interoperabilite verejných služieb

V predmetnom oznámení s názvom pdf Smerom k interoperabilite európskych verejných služieb (55 kB), ktoré bolo prijaté 16. decembra 2010, sa Európska komisia snaží vytvoriť spoločný prístup pre orgány verejnej správy členských štátov, aby tak pomohla občanom a podnikom plne využívať jednotný trh EÚ.

Interoperabilita je na základe definície  Európskeho rámca interoperability pre pan-európske e-Government služby verzia 1.0 (1450 kB) (skrátene EIF 1.0)

"schopnosť informačných a komunikačných systémov (a biznis procesov, ktoré podporujú,) vymieňať si údaje a zdieľať informácie a vedomosti."

Voľný slovenský preklad EIF 1.0, ktorý vypracoval VÚS v rámci procesu štandardizácie ako podklad pre gestora štandardizácie (vtedy MDPT SR)  nájdete tu (319 kB).

Na základe tohto dokumentu principiálne rozlišujeme tri základné úrovne (vrstvy) interoperability:

  • organizačná - definovanie podobných cieľov biznisu, modelovanie biznis procesov, zavádzanie spolupráce administratív a zohľadnenie používateľských požiadaviek
  • sémantická - porozumenie vymieňanej / poskytovanej informácii nezávisle od zariadenia a cieľa
  • technická - technologické prepojenie systémov a IT technológií

V rámci pripravovanej revízie Európskeho rámca interoperability (tento dokument zatiaľ nie je oficiálne vydaný, ale jeho verzia 2.0 už bola uvoľnená na externé pripomienky) sa dopĺňajú ďalšie úrovne interoperability - legislatívna a horizontálna vrstva - politická.

  • Legislatíva často býva bariérou nasadzovaniu e-Governmentu a vôbec zavádzaniu informatizácie a to najmä na medzinárodnej úrovni, je preto logické, že aj na tejto úrovni je potrebné dosiahnuť interoperabilitu - t.j. aby mali zákony definované svoje požiadavky "prepojiteľne".
  • Politická vrstva je veľmi jednoduchá - pokiaľ neexistuje reálna politická podpora zavádzaniu e-Governmentu (a to vrátane spoločných dohôd pre tzv. pan-európsky priestor), žiadny e-Government existovať nebude.

Bez dosiahnutia interoperability sú prepojenia IT technológií väčšinou riešené na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, pri stále väčšom množstve je však dosiahnutie vzájomného prepojenia často krát obtiažne až nemožné. Dodržiavanie princípov interoperability zaručuje, že každý vie, čo má očakávať na vstupe do svojho systému alebo procesu (na základe definovaných štandardov) ako výstup z iného systému a pritom nemusí daný systém vôbec poznať.

Interoperabilita však nezahŕňa iba systémy a nie je nutné ju striktne vzťahovať iba na e-Government služby

  • technická úroveň ostáva nezmenená,
  • organizačnú úroveň je možné chápať aj ako harmonizáciu ľubovolných procesov a modelov, či už sa jedná o architektúru alebo napr. o ľudské zabezpečenie riadenia a vykonávania procesov a podobne,
  • sémantická úroveň interoperability je aj napr. o ľudskom porozumení tej istej informácie nezávisle od zázemia daného tvorcu a čitateľa,
  • legislatívnu úroveň je možné zovšeobecniť na ľubovolné predpisy, ktoré postihujú určitú oblasť.

Štandardy sú nástrojom interoperability a ich zavádzanie a dodržiavanie je spôsobom akým interoperabilitu dosiahnuť. Štandardy a normy si nemožno aj napriek možnému identickému prekladu z angličtiny zamieňať, pretože aj keď normy sú súčasťou štandardov, naopak to platiť nemusí (za štandardy je možné považovať aj rôzne nenormatívne odporúčania, de facto štandardy, zaužívané postupy a podobne).

Viac o štandardoch v SR nájdete tu.


Publikované: 02.05.2008 / Aktualizované : 20.12.2010 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky