RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalendár udalostí

Enviro-i-Fórum 2011

Miesto konania: Zvolen, Technická univerzita

Začiatok: 07.06.2011
Koniec: 08.06.2011

Podujatie je zamerané na prezentáciu environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu realizovaných alebo pripravovaných projektov v oblasti environmentálnej informatiky.

Tematické okruhy:

  • Medzinárodné aktivity koordinujúce budovanie a prepájanie informačných systémov ŽP v Európe (SEIS, SENSE, INSPIRE, GMES, GEOSS)
  • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
  • Využitie informačných komunikačných technológií pri implementácii environmentálnej legislatívy
  • Informatizácia verejnej správy
  • Zverejňovanie a dostupnosť informácií o životnom prostredí
  • Environmentálne informácie na portáloch VÚC, miest a obcí
  • GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny
  • Využitie GIS v manažmente rizík prírodných mimoriadnych udalostí
  • Informačné komunikačné technológie (IKT) a environmentálna výchova

Príloha: EIF2011

« Späť

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky