RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je poradný a konzultačný orgán Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť zavádzania štandardov informačných systémov verejnej správy.

Jej hlavnou činnosťou je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov a tiež zmenu alebo zrušenie existujúcich štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Prerokúva tieto návrhy a tiež odborné stanoviská k týmto návrhom. V jej kompetencii sú aj ďalšie aktuálne problémy súvisiace so štandardizáciou informačných systémov verejnej správy a zriaďovanie stálych alebo dočasných pracovných skupín, ktoré plnia úlohy v oblasti štandardizácie informačných systémov verejnej správy.

pdf Štatút Komisie (57 kB)

Zoznam členov Komisie pre štandardizáciu ISVS

Záznamy zo stretnutí Komisie:

Archív stretnutí Komisie pri MDPT SR (2005 - 2006)

Komisia si zriadila nasledovné pracovné skupiny:

Pracovná skupina pre dátové štandardy (PS1)

Oblasťou štandardizácie sú dátové prvky informačných systémov so zameraním na výmenu údajov, optimalizácia používaných dátových prvkov, návrh výmenných .XML schém a ďalšie štandardy súvisiace s používaním databázových údajov.

Viac informácií o PS1.

Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie (PS2)

Oblasťou štandardizácie sú geografické informačné systémy (GIS) a štandardy potrebné pre priestorovú identifikáciu.

Viac informácií o PS2.

Pracovná skupina pre prístupnosť a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3)

Oblasťou štandardizácie je najmä oblasť eAccessibility a unifikácia vzhľadu resp. dizajnu poskytovaných údajov na webových stránkach. Ďalšou oblasťou, ktorou sa pracovná skupina zaoberá od roku 2011, sú pravidlá pre publikovanie resp. poskytovanie informácií v elektronickom prostredí a prístupnosť elektronického prostredia ako takého.

Viac informácií o PS3.

Pracovná skupina pre technickú interoperabilitu (PS4)

Oblasťou štandardizácie je sledovanie a príprava posudkov nových technológií a štandardov, ktoré vznikajú na medzinárodnej úrovni a posudzovanie technických špecifikácií jednotlivých štandardov s ohľadom na otvorenosť a technologickú neutrálnosť.

Viac informácií o PS4.

Pracovná skupina pre organizačnú interoperabilitu (PS5)

Oblasťou štandardizácie je návrh architektúr informačných systémov, procesov riadenia a tvorby informačných systémov, ako aj popisov elektronických služieb.

Viac informácií o PS5.

Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PS6)

Oblasťou štandardizácie je zjednotenie a zjednodušenie elektronických formulárov používaných verejnou správou a zredukovanie ich počtu.

Viac informácií o PS6.

Pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti (PS7)

Oblasťou štandardizácie je terminológia v oblasti informatizácie spoločnosti, používaná najmä v legislatíve a strategických dokumentoch. Skupina sa zaoberá aj oblasťou sémantickej interoperability.

Viac informácií o PS7.

Pracovná skupina pre základné číselníky (PS8)

Zrušená, uvádzaná z archívnych dôvodov.

Oblasťou štandardizácie je koordinácia tvorby základných číselníkov, ktoré sa využívajú v informačných systémoch verejnej správy.

Viac informácií o PS8.

Pracovná skupina pre integráciu informačných systémov verejnej správy (PS9)

Zrušená, uvádzaná z archívnych dôvodov.

Oblasťou tejto pracovnej skupiny je najmä riešenie špecifických požiadaviek interoperability spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy, a to hlavne formátov výmenných správ a štruktúr informácií, ktoré sú zdieľané viacerými orgánmi verejnej správy.

Viac informácií o PS9.

Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy (PS10)

Pôvodnou náplňou tejto pracovnej skupiny bola špecifická ad hoc činnosť, ktorou bol vytvorený metodický pokyn v oblasti citlivosti údajov. V januári 2013 bola jej náplň transformovaná na celú oblasť bezpečnostných štandardov (štandardov zameraných na bezpečnosť informačných systémov a údajov v nich obsiahnutých) a bezpečnostné aspekty iných štandardov. 

Viac informácií o PS10.

 


Publikované: 05.09.2007 / Aktualizované : 03.06.2014 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
12759
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
9558
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
5150
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
3974
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
17643
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky