RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je poradný a konzultačný orgán Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť zavádzania štandardov informačných systémov verejnej správy.

Jej hlavnou činnosťou je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov a tiež zmenu alebo zrušenie existujúcich štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Prerokúva tieto návrhy a tiež odborné stanoviská k týmto návrhom. V jej kompetencii sú aj ďalšie aktuálne problémy súvisiace so štandardizáciou informačných systémov verejnej správy a zriaďovanie stálych alebo dočasných pracovných skupín, ktoré plnia úlohy v oblasti štandardizácie informačných systémov verejnej správy.

pdf Štatút Komisie (115 kB)

Zoznam členov Komisie pre štandardizáciu ISVS

Záznamy zo stretnutí Komisie:

Archív stretnutí Komisie pri MDPT SR (2005 - 2006)

Komisia pre štandardizáciu na zasadnutí  dňa 14. októbra 2015 schválila návrh na zmenu pracovných skupín, ktorý bol vytvorený s cieľom presnejšieho zosúladenia so znením výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je v súčasnosti ustanovených 13 tematických oblastí, ktoré  budú zastrešené 7 pracovnými skupinami. Vytvára sa úplne nová PS8 pre architektúru verejnej správy.

Aktuálne pracovné skupiny:


PS pre dátové štandardy, štandardy názvoslovia elektronických služieb a formuláre (PS1)

Viac informácií o PS1.


Pracovná podskupina pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PPS1 – e-formuláre)

Viac informácií o PPS1.


Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy (PS2)

Viac informácií o PS2.


Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a poskytovania údajov (PS3)

Viac informácií o PS3.

Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov (PS4)

Viac informácií o PS4.


Pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT (PS5)

Viac informácií o PS5.


Pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania cloudových služieb (PS6)

Viac informácií o PS6.


Pracovná skupina pre štandardizáciu  terminológie v oblasti IS (PS7)

Viac informácií o PS7.


Pracovná skupina pre architektúru verejnej správy (PS8)

Viac informácií o PS8.

 

Archív pracovných skupín do 14.10.2015

pdf Prevodník medzi novými a pôvodnými PS (76 kB)


Publikované: 05.09.2007 / Aktualizované : 23.11.2015 / Gabriela Krajčovičová
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
12809
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
10315
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
32632
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
4607
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
17953
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky