RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Konferencie a publicita informatizácie

Zástupcovia Sekcie pre informatizáciu spoločnosti Ministerstva financií SR sa zúčastňujú na množstve odborných podujatí, na ktorých prezentujú plány resp. výsledky svojej práce a diskutujú o informatizácii, eGovernmente, Operačnom programe Informatizácia spoločnosti a ďalších témach súvisiacich s informatizáciou spoločnosti. V tomto roku sa uskutočnili tieto významné akcie:

Konferencia i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti
11. - 12. október 2007, Zakopané

Na podujatí „i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti“, usporiadanom spoločnosťou DATALAN, rezonovali témy ako Operačný program Informatizácia spoločnosti či Digitálna vláda. Podľa prezentácie Ministerstva financií SR je kľúčom k inovatívnosti informatizácia, v ktorej Slovensko stále zaostáva – disponuje iba 23% penetráciou širokopásmového internetu, nízkou dostupnosťou služieb eGovernmentu a nedostatočne pripravenými ľudskými zdrojmi. Avšak tento stav už nemá dlho pretrvávať: dôležitým míľnikom sa stalo schválenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) Európskou komisiou v septembri tohto roku. Slovenské regióny okrem Bratislavy vďaka tomu budú môcť v rokoch 2007 – 2013 na informatizáciu čerpať až 993,1 milióna eur. Na konferencii boli okrem toho predstavené riešenia Digitálnej vlády a Digitálneho mesta spoločnosťou Datalan, Rudolf Vadovič zo spoločnosti Octigon upozornil na možné problémy pri realizovaní projektov a navrhol potenciálne riešenia. Okrem príspevkov venovaných informatizácii na konferencii odzneli aj príspevky k novým trendom v informačných technológiách, ktoré boli venované najmä rôznym možnostiam SOA. Tradičnou bodkou konferencie bol národný IT výstup na vrchol Giewont.

Odborná diskusia k Prioritnej osi 3 Operačného programu Informatizácia spoločnosti
27. jún 2007, Bratislava

MF SR, ÚV SR, PPP a CTF usporiadali odbornú diskusiu k implementácii Prioritnej osi 3 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (PO3 OP IS) "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu". S prezentáciou s názvom Verejná diskusia k postupu pri realizácii Prioritnej osi č.3 vystúpil generálny riaditeľ Sekcie pre informatizáciu spoločnosti MF SR Ing. Pavel Bojňanský.

Medzinárodná odborná konferencia o informatizácií verejnej správy „iDEME“
21. – 22. jún. 2007, Bratislava

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu zorganizovalo medzinárodnú odbornú konferenciu iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá) spojenú s výstavou a workshopom k téme Informatizácia verejnej správy. Na konferencii vystúpil riaditeľ Odboru informatizácie verejnej správy Ing. Marián Grotkovský s príspevkom „Aktuálne úlohy informatizácie spoločnosti na Slovensku“ a riaditeľka Odboru  riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti JUDr. Denisa Žiláková, ktorá oboznámila účastníkov s detailami OP IS, ako napr. stratégia, míľniky a prioritné osy.

Konferencia - Slovak innovation day
10. máj 2007

Na konferencii Slovak Innovation Day, ktorú zorganizovala spoločnosť Microsoft v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu (PPP), sa zúčastnili zástupcovia komerčnej, verejnej, akademickej a neziskovej sféry. Cieľom konferencie bolo objasniť význam podpory inovácií v štátnej správe a samospráve, využívania IT na podporu činností prebiehajúcich v štátnej správe a samospráve s dôrazom na prepojenie komunikácie medzi jednotlivými rezortmi. Témou konferencia bol takisto dopad inovácií a využívania IT na občana, možnosti získavania zdrojov a úlohu komerčných spoločností v tomto procese. So svojou prezentáciou vystúpila aj JUDr. Denisa Žiláková, riaditeľka Odboru riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

Workshop o širokopásmovom internete a OP IS
27. marec 2007, Bratislava

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu zorganizovalo odborný workshop "Prioritná os Operačného programu Informatizácia spoločnosti: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu". Partnerom podujatia bola spoločnosť Cisco Systems Slovakia. Riaditeľka Odboru riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti JUDr. Denisa Žiláková vystúpila s príspevkom "Míľniky OP IS a jeho priority, penetrácia broadbandu v regiónoch a stratégia OP IS pre broadband".


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 26.11.2007 /
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100474
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky