RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty

Kontaktná adresa

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P.O.BOX 82
817 82 Bratislava

Sekcia informatizácie spoločnosti

Ing. Pavel Bojňanský
generálny riaditeľ sekcie
a predseda Redakčnej rady webového sídla
www.informatizacia.sk

Tel.: 02/5958 2429
Fax: 02/5958 2498
E-mail: pavel.bojnansky@mfsr.sk

Lenka Víteková
sekretariát sekcie 

Tel.: 02/5958 2428
Fax: 02/5958 2498
E-mail: lenka.vitekova@mfsr.sk

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti

Ing. Milan Kokavec
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 4422
E-mail: milan.kokavec@mfsr.sk

Ing. Alfonz Aczel
Tel.: 02/5958 6425
E-mail: alfonz.aczel@mfsr.sk

Ing. Martina Fazekašová, PhD.
Tel.: 02/5958 6422
E-mail: martina.fazekasova@mfsr.sk

Tibor Gajda, BSBA
Tel.: 02/5958 2425
E-mail: tibor.gajda@mfsr.sk

Mgr. Stanislav Gernic
Tel.: 02/5958 4420
E-mail: stanislav.gernic@mfsr.sk

Mgr. Ľubica Kašíková
Tel.: 02/5958 4425
E-mail: lubica.kasikova@mfsr.sk

Mgr. Boris Kovarovič
Tel.: 02/5958 3138
E-mail: boris.kovarovic@mfsr.sk

Mgr. Gabriela Krajčovičová
Tel.: 02/5958 2426
E-mail: gabriela.krajcovicova@mfsr.sk

Ing. Valentína Michálková
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2438
E-mail: valentina.michalkova@mfsr.sk

JUDr. Jaroslav Petržel
Tel.: 02/5958 4425
E-mail: jaroslav.petrzel@mfsr.sk

Ing. Rastislav Roháč
Tel.: 02/5958 6422
E-mail: rastislav.rohac@mfsr.sk

Ing. Michaela Špeťková
Tel.: 02/5958 2437
E-mail: michaela.spetkova@mfsr.sk

Ing. Lýdia Véghová
Tel.: 02/5958 4420
E-mail: lydia.veghova@mfsr.sk

 

Odbor informatizácie verejnej správy

JUDr. Ľudovít Chnápko
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 2427
E-mail: ludovit.chnapko@mfsr.sk

a) oddelenie architektúry eGovernmentu

Ing. Lucia Pittnerová Fábryová
vedúca oddelenia
Tel.: 02/5958 2414
E-mail: lucia.fabryova@mfsr.sk

Mgr. Jana Haládiková
Tel.: 02/5958 4414
E-mail: jana.haladikova@mfsr.sk

Ing. Radoslav Koreň
Tel.: 02/5958 4411
E-mail: radoslav.koren@mfsr.sk

Ing. Ján Kulavjak
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 4413
E-mail: jan.kulavjak@mfsr.sk

b) oddelenie programovej kancelárie

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/5958 2423
E-mail: peter.baltazar@mfsr.sk

Mgr. Marián Minárčiný
Tel.: 02/5958 4423
E-mail: marian.minarciny@mfsr.sk

Mgr. Ladislav Németh
Tel.: 02/ 5958 2424
E-mail: ladislav.nemeth@mfsr.sk

c) oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Ing. Vladimír Janský
Tel.: 02/5958 2411
E-mail: vladimir.jansky@mfsr.sk

Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti

Ing. Jozef Štefánik
poverený zastupovaním riaditeľa odboru

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: jozef.stefanik@mfsr.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk

a) oddelenie finančného riadenia projektov

Ing. Jozef Štefánik
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: jozef.stefanik@mfsr.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: michal.candrak@mfsr.sk

Ing. Dana Dragulová
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: dana.dragulova@mfsr.sk

Ing. Denis Fraňo
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: denis.frano@mfsr.sk

Ing. Peter Macho
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: peter.macho@mfsr.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: oliver.michta@mfsr.sk

Ing. Lukáš Rovňák
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: lukas.rovnak@mfsr.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: lukas.zubcak@mfsr.sk

b) oddelenie prípravy a monitorovania projektov

Mgr. Peter Čmiko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2434
E-mail: peter.cmiko@mfsr.sk

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/5958 4434
E-mail: jozef.baradlay@mfsr.sk

Mgr. Katarína Hvizdošová
Tel.: 02/5958 4435
E-mail: katarina.hvizdosova@mfsr.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: juraj.janci@mfsr.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: marek.mravik@mfsr.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/5958 2435
E-mail: miriam.mudra@mfsr.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/5958 2440
E-mail: radoslav.papanek@mfsr.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/5958 4440
E-mail: annamaria.sojakova@mfsr.sk

JUDr. Daniela Tokovicsová
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: daniela.tokovicsova@mfsr.sk

Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti

Mgr. Lukáš Lukáč
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 2421
E-mail: lukas.lukac@mfsr.sk

Lívia Stupárová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2422
Fax: 02/5958 2491
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk

a) oddelenie monitorovania, technickej pomoci a publicity

Mgr. Zdenko Kavec
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2441
E-mail: zdenko.kavec@mfsr.sk

Ing. Peter Jaraba
Tel.: 02/5958 2441
E-mail: peter.jaraba@mfsr.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: maria.krajcova@mfsr.sk

Ing. Stanislav Uhrin
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: stanislav.uhrin@mfsr.sk

b) oddelenie kontroly projektov

JUDr. Margaréta Tatárová
vedúca oddelenia

Tel.: 02/5958 2443
E-mail: margareta.tatarova@mfsr.sk

Ing. František Bogačik
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: frantisek.bogacik@mfsr.sk

Ing. Zuzana Ďurčeková
Tel.: 02/5958 4431
E-mail: zuzana.durcekova@mfsr.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/5958 4431
E-mail: vladimir.gula@mfsr.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/5958 2443
E-mail: stanislav.verespej@mfsr.sk

c) oddelenie programovania a metodiky

Ing. Mgr. Ján Galvánek
vedúci oddelenia

Tel.: 02/5958 2442
E-mail: jan.galvanek@mfsr.sk

Mgr. Zuzana Čupková
Tel.: 02/5958 2442
E-mail: zuzana.cupkova@mfsr.sk

Ing. Juraj Juhász
Tel.: 02/5958 2436
E-mail: juraj.juhasz@mfsr.sk

Mgr. Daniela Loffayová
podpredsedníčka Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2349
E-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk

Odbor informačných technológií

Ing. Erik Minarovič
riaditeľ odboru

Tel.: 02/5958 2410
E-mail: erik.minarovic@mfsr.sk

Silvia Kuželová
sekretariát odboru

Tel.: 02/5958 2409
E-mail: silvia.kuzelova@mfsr.sk

Ing. Mariana Bandziová
Tel: 02/5958 2408
E-mail: mariana.bandziova@mfsr.sk

Ing. Samuel Belej
Tel.: 02/5958 2406
E-mail: samuel.belej@mfsr.sk

Ing. Henrik Brinkáč
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: henrik.brinkac@mfsr.sk

Ing. Branislav Brjančin
Tel.: 02/5958 4416
E-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

Jaroslav Brůžek
Tel.: 02/5958 4405
E-mail: jaroslav.bruzek@mfsr.sk

Ing. Martin Halas
Tel.: 02/5958 2405
E-mail: martin.halas@mfsr.sk

Mgr. Lenka Hasprová
Tel.: 02/5958 4407
E-mail: lenka.hasprova@mfsr.sk

Mgr. Vladimír Kapraľ
Tel.: 02/5958 4408
E-mail: vladimir.kapral@mfsr.sk

Mgr. Štefan Lompart
Tel.: 02/5958 4406
E-mail: stefan.lompart@mfsr.sk

Ing. Martina Maťková
Tel.: 02/5958 2415
E-mail: martina.matkova@mfsr.sk

Mgr. Tatiana Petríková
Tel.: 02/5958 2415
E-mail: tatiana.petrikova@mfsr.sk

Mgr. Stanislav Schubert
Tel.: 02/5958 2407
E-mail: stanislav.schubert@mfsr.sk

Mgr. Jozef Zajíček
člen Redakčnej rady

Tel.: 02/5958 2416
E-mail: jozef.zajicek@mfsr.sk

Poznámka: Členovia Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk sa riadia Štatútom Redakčnej rady.

pdfŠtatút Redakčnej rady (222 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
13446
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12113
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
35616
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
4796
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
18152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky