RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Legislatíva v Slovenskej republike

  

Informatizácia spoločnosti v gescii Ministerstva financií SR

Aktuálna legislatíva pre oblasť informatizácie spoločnosti v gescii Ministerstva financií SR:

Pripravovaná legislatíva pre oblasť informatizácie spoločnosti v gescii Ministerstva financií SR (uvedené zákony zatiaľ neexistujú, ich názvy sa môžu zmeniť a termíny schválenia môžu byť posunuté):

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 8. 12. 2015 do medzirezortného pripomienkového konania „Návrh legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti informačných technológii verejnej správy“ a v tejto súvislosti uskutočnilo dňa 15.12.2015 prezentáciu tohto materiálu pre ústredné orgány štátnej správy i pre odbornú IT komunitu.
1. časť prezentácie: pdf Legislatívny_zámer_zákona_o_výkone_správy_v_oblasti_ITVS_časť1 (77 kB)
2. časť prezentácie: pdf Legislatívny_zámer_zákona_o_výkone_správy_v_oblasti_ITVS_časť2 (24726 kB), resp. ju nájdete aj na: https://prezi.com/cjt1aywwxg7q/legislativny-zamer/

Otázky ohľadne legislatívneho zámeru môžete zasielať na adresu gabriela.krajcovicova@mfsr.sk .

Informatizácia spoločnosti v gescii iných rezortov

Ďalšie právne predpisy, týkajúce sa priamo informatizácie spoločnosti:

Aktuálne a doplňujúce informácie je možno nájsť na relevantných stránkach NBÚ, MDPT SR a MH SR.

Ostatné relevantné predpisy pre oblasť informatizácie spoločnosti

Ostatné vybrané právne predpisy, ktoré sa týkajú informatizácie spoločnosti okrajovo (t.j. len v určitých častiach)

Aktuálne verzie právnych predpisov vrátane všetkých noviel odporúčame vyhľadať v systéme JASPI na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, kde je možné nájsť aj zlúčené (úplné) znenia a ďalšie doplňujúce informácie. Znenia všeobecne záväzných právnych predpisov je možné nájsť aj v elektronickej Zbierke zákonov.

Vyššie uvedený zoznam nemusí byť vzhľadom na množstvo rôznych prebiehajúcich procesov a schvaľovaných dokumentov úplne aktuálny alebo úplný. Zoznam nemá ambíciu duplikovať príslušné systémy na publikáciu právnych predpisov, ale poskytnúť rámcový prehľad hlavných dokumentov.


  Publikované: 07.09.2007 / Aktualizované : 17.12.2015 / Daniela Loffayová
  Po Ut St Š Pi So Ne
  25 26 27 28 29 30 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  Centrálny metainformačný systém verejnej správy

  Anketa
  V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

  Rozširovanie vládneho cloudu
  13446
  Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
  12110
  Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
  35613
  Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
  4795
  Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
  18147
   
  Staršie ankety
  Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
  © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Začiatok stránky