RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Licencie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MF SR“) je z titulu ústredného orgánu štátnej správy za informatizáciu spoločnosti zodpovedné za realizáciu krokov smerujúcich k naplneniu stratégií, plánov a úloh v tejto oblasti. Okrem informatizácie spoločnosti ako takej, je zodpovedné aj za koordináciu a systematický prístup pri informatizácii verejnej správy.
V súlade so systémovým prístupom štátu pri nákupe softvérových licencií, ktoré si kládlo za cieľ riadenie softvérovej licenčnej politiky a zastrešenie centrálnych zmlúv z jedného miesta, sa Ministerstvo financií SR rozhodlo pristúpiť k usporiadaniu zmluvných vzťahov na úrovni ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Hlavné ciele centrálneho uzatvárania zmlúv:

  • efektívnejšie nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu,
  • sprehľadnenie evidencie licencií,
  • umožnenie účelného presunu licencií v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, čiže centralizovaný prístup k problematike ako celku.

Predbežnými analýzami boli identifikované spoločnosti, ktorých nákup licencií a ich následnej obnovy alebo iných služieb súvisiacich s aktualizáciou licencií najvýznamnejšie zaťažuje štátny rozpočet. Jedná sa o licencie spoločností ORACLE Slovakia, SAP Slovensko, Microsoft Slovakia a IBM Slovakia.

MF SR v súčasnosti centrálne zabezpečuje nákup a podporu licencií Microsoft, ORACLE a SAP.

 

Dôležité dokumenty:

pdf zmluva MBA (2186 kB)

pdf zmluva MS EA (278 kB)

pdf zmluva MS select plus (930 kB)

pdf zmluva_SAP (848 kB)

 


Publikované: 25.05.2016 / Aktualizované : 27.05.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100474
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky