RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie MF SR pre riadenie kvality údajov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje metodické usmernenie za účelom usmernenia orgánov verejnej moci, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Účelom toho metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci bližšie informácie k náležitostiam riadenia kvality údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti stotožňovania a referencovania referenčných údajov a základných číselníkov, ktorá vyplýva z § 51 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Metodika poskytovania služieb modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR                    

Služby modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR sú dostupné pre orgány verejnej moci v roly poskytovateľ alebo konzument referenčných údajov, základných číselníkov alebo objektov evidencie, prípadne len pre účely dátovej kvality.
Pre sprístupnenie služieb modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR podpisujú orgány verejnej moci so správcom predmetného informačného systému dohody o integračnom zámere, dohodu o úrovni poskytovaných služieb (SLA), pričom dokladujú legislatívne oprávnenie na poskytovanie alebo pristupovanie k údajom. Pre integráciu konzumentov služieb sa využíva Integračný manuál modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR.

Podrobný popis, na základe ktorého môže orgán verejnej moci naplánovať a následne implementovať použitie služieb modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR pre účely výkonu svojich agend, je dostupný v dokumente Metodika poskytovania služieb modulu úradnej komunikácie - dátová časť v správe MF SR.

pdf Metodika poskytovania služieb (1111 kB)

pdf Vzorová Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (904 kB)

none Vzorová dohoda o IZ pre poskytovateľa (4274 kB)

pdf Vzorová dohoda o IZ pre konzumenta (846 kB)


Publikované: 27.11.2015 / Aktualizované : 25.02.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky