RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenie pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe.

Dokument Metodické usmernenie pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe bol vypracovaný na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 523 zo dňa 15. júla 2009.

Metodické usmernenie upravuje pravidlá pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe a zohľadňuje pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania ku „Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe“.

Cieľom dokumentu je usmerniť verejných obstarávateľov pri verejnom obstarávaní softvérových produktov a zároveň poukázať aj na iné možnosti získania softvérových produktov, napr. akvizíciou softvéru (bezplatné získanie softvéru). Verejní obstarávatelia pri obstarávaní softvérových produktov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti pri zadávaní zákaziek.

Metodické usmernenie pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe bolo vypracované Úradom pre verejné obstarávanie v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť, vydané Úradom pre verejné obstarávanie dňa 30.12.2009 a zverejnené na www.uvo.gov.sk v časti Metodika.

K Metodickému usmerneniu bola vypracovaná Príručka, ktorá bližšie vysvetľuje Metodické usmernenie ako aj možnosti nadobudnutia voľne prístupného a bezplatného softvéru pre účely verejnej správy.

pdfPríručka k Metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe
pdfPríloha č. 1 k Príručke - Verejná licencia Európskej únie EUPL
xlsPríloha č. 2 k Príručke - Príklad kalkulácie celkových nákladov na vlastníctvo softvéru (TCO)
pdfPríloha č. 3 k Príručke - Priradenie princípov z Koncepcie využívanie softvérových produktov vo verejnej správe k jednotlivým kapitolám


 


Publikované: 23.12.2009 / Aktualizované : 30.11.2010 / Lucia Fábryová
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82569
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99883
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60534
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22437
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85141
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky