RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Členmi monitorovacieho výboru sú tiež zástupcovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Štatút a rokovací poriadok MV OPII

pdfŠtatút Monitorovacieho výboru pre OPII (245 kB)

pdfRokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre OPII (249 kB)

Zoznam členov MV OPII

pdfZoznam členov Monitorovacieho výboru pre OPII (225 kB)

Zoznam komisií zriadených pri MV OPII

pdfZoznam komisií pri MV OPII (125 kB)

pdfŠtatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (160 kB)

pdfŠtatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-5 (205 kB)

pdfDodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (116 kB)

pdfDodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (117 kB)

pdfDodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII

pdfDodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII

pdfDodatok č. 5 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (126 kB)

Záznamy a ďalšie dokumenty zo zasadnutí monitorovacieho výboru nájdete TU.

Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

pdfZoznam členov RV PO7 OPII (117 kB)

Písomné záznamy z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

pdfPísomný záznam z I. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.10.2015) (524 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.0 (128 kB)

pdfPísomný záznam z II. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (20.11.2015) (3483 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.1 (130 kB)

pdfPísomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (27.11.2015 - 11.12.2015) (549 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.2 (131 kB)

pdfPísomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (21.12.2015 - 11.01.2016) (548 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.3 (133 kB)

pdfPísomný záznam z 3. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (04.05.2017) (4042 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.4 (166 kB)

 pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.5 (166 kB)

pdfPísomný záznam zo 4. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.05.2017) (6344 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.6 (169 kB)

pdfPísomný záznam z 5. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.12.2017) (4559 kB)

pdfPísomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou per rollam (26.02.2018 - 05.03.2018) (1039 kB)

pdfZoznam národných projektov PO7 OPII verzia 1.7 (173 kB)

pdfPísomný záznam zo 6. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (19.04.2018) (4980 kB)


Publikované: 03.02.2015 / Aktualizované : 12.07.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
56692
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
73715
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
54753
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
12532
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
54760
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky