RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Najčastejšie otázky a odpovede k zákonu o e-Governmente

1. Pôsobnosť ZoEG
1.1. Vymedzenie pôsobnosti ZoEG
1.2. ZoEG sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky. Znamená to, že celé konanie, od začiatku do konca, ktoré je výkonom verejnej moci, musí byť realizované elektronicky?

2. Vzťah špecializovaného portálu k ústrednému portálu verejnej správy (ďalej len „UPVS“)

3. Elektronické schránky
3.1. Zriadenie a aktivácia elektronickej schránky
3.2. Má mať rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku?
3.3. Má osoba, ktorá je v obchodnej spoločnosti prokuristom tiež zriadený prístup k elektronickej schránke obchodnej spoločnosti?

4. Výkon verejnej moci elektronicky
4.1. Výklad § 17 ods. 1 písm. c) ZoEG. Dá sa časť „...výkon kontroly alebo dohľadu na mieste...ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci“ chápať aj na blokové pokuty, ktoré udeľujú policajti pri priestupkoch na mieste?
4.2. Výklad § 17 ods. 2 ZoEG
4.3. Ako má postupovať orgán verejnej moci pri doručovaní elektronického úradného dokumentu inému orgánu verejnej moci?

5. Autorizácia podľa ZoEG
5.1. Aké sú spôsoby autorizácie elektronického úradného dokumentu v zmysle § 23 ZoEG?
5.2. Spoločná autorizácia elektronických dokumentov
5.3. Má doba platnosti mandátneho certifikátu vplyv na právny účinok rozhodnutia?

6. Elektronické formuláre

7. Elektronické doručovanie podľa ZoEG
7.1. Ako má postupovať orgán verejnej moci v prípade, ak má fyzická osoba aktivovanú e-schránku, ale požaduje doručenie dokumentu v listinnej podobe poštou?
7.2. Ako postupovať pri doručovaní orgánu, ktorý v danom prípade nemá postavenie OVM?
7.3. Vytvára sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu prostredníctvom zaručenej konverzie?

8. Zaručená koverzia
8.1. Na čo slúži zaručená konverzia?
8.2. Aké dokumenty nemožno konvertovať?
8.3. Kde je môžné požiadať o vykonanie zaručenej konverzie?

9. Referenčné registre
9.1. Kde nájdem zoznam referenčných údajov?
9.2. Kto môže požiadať o vyhlásenie registra za referenčný register?

10. Je e-mail považovaný za elektronické podanie autorizované v súlade a podľa ZoEG?


Publikované: 06.08.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky