RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR

webovom sídle Úradu vlády SR.

Stratégia

Hlavným dokumentom, ktorý sa zaoberá oblasťou informačnej bezpečnosti, je Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR, ktorú 27. augusta 2008 schválila bez pripomienok vláda SR.

Dokument má tri základné úrovne:

  1. Prvá úroveň popisuje strategické ciele Slovenskej republiky v informačnej bezpečnosti, ktoré majú dlhodobý charakter a pokrývajú všetky dôležité problémy.
  2. Druhá úroveň je zameraná na popis strategických priorít.
  3. Tretia úroveň definuje najdôležitejšie problémy, ktoré sú premietnuté do kľúčových úloh.

Obsahom stratégie sú aj východiská, kompetenčné rozloženie právomocí, návrh smerovania, priorít a krokov k dosiahnutiu cieľa. Súčasťou dokumentu je aj základný popis jednotlivých úloh s cieľom zabezpečiť ochranu digitálneho priestoru Slovenska v rozsahu neutajovaných informácií. Z hľadiska práce s informáciami sem patria najmä, únik informácií, neoprávnené použitie informácií a narušenie integrity údajov.

Sprievodné dokumenty a znenie materiálu nájdete aj na webovom sídle Úradu vlády SR.

Akčný plán

K stratégii bol vypracovaný Akčný plán, ktorý bol 19. januára 2010 schválený vládou SR.

Sprievodné dokumenty sú uložené na webovom sídle Úradu vlády SR (www.rokovania.sk).

Správa o plnení úloh

Ministerstvo financií SR každoročne vypracováva k stratégii aj akčnému plánu správu o plnení úloh z nich vyplývajúcich.


Publikované: 04.06.2010 / Aktualizované : 17.04.2014 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
15477
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12963
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
45373
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5124
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
21735
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky