RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Obsah, účel a príručky MetaIS

Obsahom MetaIS sú:

 • informácie o prevádzkovaných informačných systémoch verejnej správy (ďalej len „ISVS“),informácie o elektronických službách VS a ďalšie s tým súvisiace technologické informácie,
 • administratívne a organizačné údaje, ktoré prostredníctvom MetaIS bezodkladne sprístupňujú povinné osoby, ktoré sú správcami ISVS,
 • koncepcie rozvoja ISVS (ďalej len „KRIS“), ktoré prostredníctvom MetaIS spracúvajú povinné osoby,
 • štúdie uskutočniteľnosti,
 • základné číselníky,
 • referenčné registre,
 • referencovateľné identifikátori,
 • procesy štandardizácie,
 • informačno-komunikačné technológie,
 • licencie,
 • DIZ/SLA.

MetaIS je podporným nástrojom:

 • pre dizajnérov a vývojárov služieb ISVS na získavanie údajov o obsahu prevádzkovaných a plánovaných služieb IS, o ich funkčnej a technickej špecifikácii a o výkonových parametroch,  o webových službách a technických rozhraniach umožňujúcich prístup k týmto webovým službám,
 • pre MF SR na evidenciu a správu údajov v jednotlivých moduloch MetaIS, analyzovanie týchto údajov a prijímanie opatrení prispievajúcich k efektívnemu budovaniu integrovaného ISVS, na dohľad nad funkčnosťou a interoperabilnosťou jednotlivých komponentov integrovaného ISVS. 

MetaIS vytvára podmienky pre udržiavanie všetkých plánovaných a implementovaných objektov integrovaného ISVS v jednotnej štruktúre. MetaIS umožňuje vytváranie väzieb medzi nimi a evidenciu ich parametrov, čo v konečnom dôsledku vytvára prostredie pre efektívne riadenie životného cyklu služieb.

Všetky príručky popisujúce vyššie uvedené funkcionality MetaIS sú dostupné na portáli MetaIS https://metais.finance.gov.sk.


Publikované: 23.10.2013 / Aktualizované : 15.03.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky