RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je referenčný dokument, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov 2007-2013.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v zmysle uznesenia vlády č. 1004/2006 sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti. Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je v zmysle uznesenia vlády č. 832/2006 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Operačný program Informatizácia spoločnosti bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2006. V prvom polroku 2007 prebiehali oficiálne rokovania a technické konzultácie s Európskou komisiou (EK) a zapracovávanie pripomienok EK do Návrhu OPIS. Riadiaci orgán pre Operačný program informatizácia spoločnosti zaslal Európskej komisii 29.6.2007 poslednú verziu Operačného programu Informatizácia spoločnosti, v ktorej bola zapracovaná  aj zásadná pripomienka EK vznesená vo vzťahu k využívaniu OPIS aj pre územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (t.j. Bratislavský kraj).

Táto verzia už bola podľa vyjadrenia riaditeľa direktoriátu pre regionálny rozvoj EK José Palma Andrésa v poriadku a po oficiálnom odobrení NSRR bol OPIS schválený 17. septembra 2007 ako prvý z 11 operačných programov.

pdfOperačný program Informatizácia spoločnosti ¦ 17.09.2007 (3510 kB)

Aktualizovanú verziu dokumentu Operačný program Informatizácia spoločnosti V4.0, ktorá bola schválená 14.06.2012 nájdete tu.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 30.08.2012 /
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky