RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Plán monitorovaní štandardov pre IS VS

Oficiálne monitorovania v rokoch 2008 až 2013

Monitorovania budú prebiehať v nasledovných termínoch*:

 • 2008
  • 1.7. - 15.9.2008 - 1. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.12. - 31.12.2008 - 2. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
 • 2009
  • 1.4. - 1.12.2009 - monitorovanie bezpečnostných štandardov
  • 1.6. - 15.8.2009 - 1. etapa monitorovania štandardov názvoslovia elektronických služieb
  • 1.6. - 15.8.2009 - 1. etapa monitorovania štandardov použitia súborov
  • 1.7. - 30.9.2009 - 2. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.9. - 1.12.2009 - 2. etapa monitorovania štandardov názvoslovia elektronických služieb
  • 1.9. - 1.12.2009 - 2. etapa monitorovania štandardov použitia súborov
  • 1.9. - 1.12.2009 - monitorovanie štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel
 • 2010
  • 15.11. - 31.12.2010 - monitorovanie štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.12. - 31.12.2010 - monitorovanie štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel
  • 1.12. - 31.12.2010 - monitorovanie štandardov použitia súborov
  • 1.12. - 31.12.2010 - monitorovanie štandardov názvoslovia elektronických služieb
 • 2011
  • 1.1. - 31.3.2011 - 1. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.2. - 30.5.2011 - monitorovanie štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel
  • 1.3. - 31.4.2011 - monitorovanie štandardov názvoslovia elektronických služieb
  • 1.4. - 15.7.2011 - monitorovanie štandardov použitia súborov
  • 15.10. - 31.12.2011 - 2. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
 • 2013
  • 1.5. - 15.7.2013 - 1. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.5. - 15.7.2013 - 1. etapa monitorovania štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel
  • 1.8. - 15.11.2013 - 2. etapa monitorovania štandardov prístupnosti webových stránok
  • 1.8. - 15.11.2013 - 2. etapa monitorovania štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel
 • 2015
  • 15.6. – 31.10.2015 - monitorovanie štandardov prístupnosti webových stránok
  • 15.6. – 31.10.2015 - monitorovanie štandardov pre obsah, komponenty a funkcionality webových sídiel

* Ministerstvo financií SR si vyhradzuje právo plán upraviť alebo doplniť

Do uvedených monitorovaní sa jednotlivé organizácie môžu prihlásiť aj sami.

V prípade štandardov prístupnosti môžu o zaradenie požiadať aj organizácie, ktoré nepatria do sektora verejnej správy, ale patria do jednej zo skupín, ktoré sa v rámci ročného monitorovania prístupnosti hodnotia (zdravotníctvo, školstvo, súkromný sektor (banky, poisťovne, médiá, nákupné centrá a sprostredkovateľské služby, IT firmy, telekomunikační operátori, ostatné významné portály)). MF SR žiadosti vyhodnotí a rozhodne o zaradení najmä na základe zabezpečenia štatistickej vhodnosti.

Ak organizácia žiadosť nepodá, to neznamená, že nebude zaradená - MF SR vytvára vzorku nezávisle od žiadostí, tieto slúžia na doplnenie tzv. flexibilnej časti vzorky, prípadne tých organizácií, s ktorými sa predbežne nepočítalo.

Mimoriadne monitorovanie

Ministerstvo financií SR ponúka od roku 2009 možnosť nechať si otestovať svoje webové sídlo na splnenie štandardov prístupnosti aj mimo rámca monitorovania, ktoré sa bežne vykonáva. Počet takto testovaný webových sídiel je obmedzený na 50, takže platí pravidlo "prvý príde, prvý melie".

Ponuka prihlásiť svoje webové sídlo do mimoriadneho monitorovania sa týka iba povinných osôb v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy.

Spôsob prihlasovania

Žiadať o zaradenie do ľubovolného monitorovanie je možné zaslať na adresu standard@mfsr.sk.


Publikované: 10.07.2009 / Aktualizované : 12.01.2016 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky