RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

PoradňaStránka: 1 z 5 Choď na:  1  2 3 4 5 Otázky podľa zadaných kritérií: 90

Legislatíva ohľadom informačnej bezpečnosti pre vysokú školu

Ktorá legislatíva ohľadom informačnej bezpečnosti je záväzná pre verejnú vysokú školu?

14.03.2014 Odpoveď »

Internetová poradňa

Dobrý deň. Mám otázku na fungovanie internetových poradní, či u nás existuje nejaký zákon, prípadne vyhláška, ktoré takéto poradenstvo vymedzuje alebo upravuje, ako je to v ČR. Kde by som sa mohla dopátrať k nejakým dokumentom k tejto otázke? Ďakujem

03.03.2014 Odpoveď »

Linka dôvery

Zaujímalo by ma, či sú legislatívne upravené Linky dôvery, ich fungovanie. Ďakujem

03.03.2014 Odpoveď »

Zverejňovanie darovacích zmlúv

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s povinným zverejňovaním darovacích zmlúv - ide o darovanie finančných prostriedkov obci resp. obcou zriadenej organizácii (centrum soc. služieb) - podľa mňa takáto zmluva nespĺňa základné kritérium povinne zverej. zmluvy podľa §5a ods. 1) - nejde o finančné prostriedky obce, darca presne špecifikuje na čo sa môžu použiť a on by mal mať aj právo kontroly použitia. Ďakujem.

11.02.2014 Odpoveď »

Zverejňovanie zmlúv

Prosím Vás, koľko dní vopred sa majú zmluvy zverejňovať pred konaním príslušnej akcie? Majú byť aj podpísané a opečiatkované obidvoma stranami? Stáva sa, že zmluvu podpíše jedna strana a druhá až v deň konania akcie. Ďakujem za radu. P. Tomáš

11.02.2014 Odpoveď »

Implementácia zákona č. 305/2013 o e-Governmente

Dobrý deň, chcel by som poprosit o nejaký odkaz alebo sumár úloh alebo podmienok čo nám vyplývajú z implementácie zakona č. 305/2013 o e-Governmente. Neviem sa v tom zatiaľ zorientovať...ďakujem za porozumenie

12.11.2013 Odpoveď »

Zverejňovanie zmlúv

Pekny den prajem, Chceli by sme si overit : 1. Sme povinnou osobou podla §3 ods.3 zakona č.275/2006 Z.z. o informacnych systemoch verejnej spravy, ak sme uctovna jednotka \"Mestske lesy Jelsava s r.o.\" so 100% ucastou Mesta Jelsava? 2. Do akej miery sa nas tyka zverejnovanie zmluv,FA a objednavok, ak nie sme poberatelmi ziadnych statnych prispevkov. 3. Pri zverejnovani doslych FA, je potrebne zverejnit kazdu FA? 4. Je nevyhnutne ku kazdej FA pripojit scan FA podla specifikovanych kriterii alebo je dostacujuce zverejnit suhrn detailov FA (Eviden. císlo Popis fakturovaného plnenia Celkova hodnota plnenia v Eur Údaj (suma vrátane DPH) Dátum dorucenia FA Obchodný názov Adresa ICO Dodavat. císlo FA ) ? Dakujem, Ing.Medve

08.11.2013 Odpoveď »

Výnosu o štandardoch pre ISVS v anglickej verzii

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na existenciu anglickej verzie \\\"Výnosu o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.]\\\". Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Marek Blaško / ÚPV SR

13.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Obstaranie HW a SW

V prípade jasného odôvodnenia pri aktivite Obstaranie HW a SW, konkrétne obstaranie licencií, že licencie nesúvisia priamo s používaním softvéru, ale slúžia ako nadstavba tohto softvéru - je možné ich zaradiť pod skupinu aktivít 711004 Nákup licencií?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS

Je možné zaradiť aktivity Implementácia, Testovanie a Nasadenie IS (a s nimi súvisiace položky) pod skupinu aktivít 637005 Špeciálne služby (podľa metodického pokynu sú v rámci tejto skupiny zaradené aj výkony IT - Informačných technológií), alebo je nutné ich uviesť pod skupinou aktivít 711003 Softvér, keďže tieto služby priamo súvisia s budovaním IS?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne uvádzanie ekonomickej klasifikácie pri položkách Analýza a dizajn

Aktivitu "Analýza a dizajn" (a s ňou súvisiace položky napr. legislatívna analýza, analýza súčasného stavu a návrh technického riešenia) je potrebné uvádzať pod skupinou výdavkov 637005, resp. 637011 alebo je potrebné zaradiť tieto položky pod skupinu aktivít 711003 Softvér, keďže vytvorenie analýzy je súčasťou budovania IS?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", vyčísľovanie položky "Školenia" v rozpočte projektu

Je nutné samostatne vyčísľovať položku školenia v rozpočte projektu, alebo stačí do komentára k hlavným aktivitám uviesť, že v rámci projektu budú zabezpečené aj školenia, ktoré budú poskytnuté dodávateľom v cene riešenia?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", uvádzanie komentárov k položke "Publicita a informovanosť"

Pokiaľ nebude nutné rozdeľovať položku Publicita je potrebné uviesť do komentára a opisu projektu predpokladaný počet obstaraných letákov, brožúr s predpokladanou jednotkovou cenou?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", rozdelenie položky "Publicita a informovanosť" v rozpočte

Je nutné rozdelenie položky Publicita a informovanosť v rozpočte projektu samostatne na nákup tabúľ (informačná tabuľa a trvalo vysvetľujúca tabuľa) a obstaranie letákov, brožúr a pod. do dvoch samostatných položiek, alebo je možné uvádzať všetky položky v rámci publicity a informovanosti jednou položkou s tým, že sa do komentáru uvedie z čoho všetkého položka pozostáva?

02.08.2013 Odpoveď »

Elektronická dokumentácia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké podmienky musí spĺňať proces skenovania papierových a následne uchovávania elektronických dokumentov (zmluvy, faktúry, apod.), aby z hľadiska právnych úkonov (napr. súdne konanie) bol elektronický dokument rovnocenný s papierovým? Aká legislatíva túto oblasť upravuje? Ďakujem, s pozdravom, Andrej Demovič

02.07.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", postup pri výpočte ceny podľa prílohy 3.24

Ako postupovať pri výpočte ceny podľa prílohy č. 3.24 Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby?

28.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", zaradenie výdavkov súvisiacich s reklamnými a trvalo vysvetľujúcimi tabuľami

Akú ekonomickú klasifikáciu má prijímateľ použiť v prípade výdavkov, ktoré súvisia s prípravou reklamných a trvalo vysvetľujúcich tabúľ?

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", správne zaradenie výdavkov na licencie

Je možné výdavky na licencie súvisiace s používaním softvéru zaradiť do ekonomickej klasifikácie 711004 Licencie – položka 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív?

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", objasnenie hodnotiaceho kritéria č. 2.1

V súvislosti s hodnotiacim kritériom č.2.1 „Pomer priemerných ročných výdavkov na IKT za posledné 3 roky na celkových výdavkoch žiadateľa“ by sme radi vedeli, čo všetko bude zahrnuté do pojmu „celkové výdavky žiadateľa“. Chápe sa tento pojem ako rozpočtové výdavky, alebo len výdavky prevádzkové a kapitálové žiadateľa ako na úrad? Mestá totiž vo svojich rozpočtoch riešia aj transfery zo ŠR pre iné subjekty (nemocnice, školy, sociálne zariadenia a pod.), ktoré navyšujú ich celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov, avšak nie sú určené pre samotný úrad, ale pre podriadené organizácie. Rovnako v rámci rozpočtov sú vedené aj finančné príjmy a sú tam účtované aj položky napr. prijatých dotácií, grantov a prostriedkov z fondov EU na realizáciu projektov. Prosím o spresnenie, či započítavať všetky výdavky mesta, alebo len tie, ktoré sú na chod úradu, resp. ako postupovať.

24.06.2013 Odpoveď »

Elektronizácia služieb miest "eMestá", výdavky na prebudovanie Back Office na SOA štandard

Akým spôsobom vyčísliť náklady na „Prebudovanie back office na SOA (servisne orientovaná architektúra) štandard“?

24.06.2013 Odpoveď »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
Vzdelávate sa priebežne v oblasti informačnej bezpečnosti (ochrana informačno-komunikačných technológií a všetkého s nimi súvisiaceho, viď. aj osobitná stránka k informačnej bezpečnosti)?

Áno, čítam si dostupné informácie
7
Áno, formou e-Learningu
0
Áno, v rámci školení vedených lektormi
3
Nie
11
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky