RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Archivácia elektronických údajov

Je pre verejnú správu legislatívne upravená archivácia elektronických údajov informačných systémov (bázy dát, konfigurácie, logy, atď)? Teda, čo treba archivovať a ako dlho.

V súčasnosti existuje minimálne všeobecná úprava, týkajúca sa informačných systémov verejnej správy, vyplývajúca z výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. štandardoch pre informačné systémy verenej správy (bezpečnostné štandardy k zálohovaniu a vytváraniu záznamov).

Ustanovené sú niektoré rámcové požiadavky (napr. logy všetkých prístupov, hraničné doby jednotlivých typov záloh), ďalšiu obsahovú hĺbku záloh a presnejšiu periodicitu si však nastavuje každá organizácia vo svojej bezpečnostnej politike.

Samozrejme k rôznym typom údajov môže existovať aj špecifická legislatíva požadujúca ukladanie (archiváciu) po nejaké konkrétne obdobie a zároveň existuje celá legislatíva pre archiváciu ako takú, vrátane jej elektronickej podoby (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach).

 

Peter Bíro
Tím informatizácia.sk

07.07.2014 | Legislatíva, Informačná bezpečnosť Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83165
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100022
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60703
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22641
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85358
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky