RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Používateľské príručky projektov

V tejto rubrike sú zverejňované odkazy na webové stránky, kde sú dostupné používateľské príručky jednotlivých projektov, ktoré vytvorili prijímatelia NFP.

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/PPES_PEP_FINAL.pdf

Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Pouzivatelska_prirucka_eDOV.pdf

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb
https://esmo.gov.sk/documents/10454/0/Pou%C5%BE%C3%ADvate%C4%BEsk%C3%A1+pr%C3%ADru%C4%8Dka+elektronick%C3%BDch+slu%C5%BEieb+%28SORO%29/a6b7e0e2-5554-4eeb-bc03-5a8328cc2ad8

Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2016.05.06_el_komunik.pdf

Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992240/Pouzivatelska_prirucka_ESUSSR.pdf/912ae182-954e-4df7-bed7-5ba2724c17da

Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex)
https://www.slov-lex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_template_v4.2.pdf

Portál právnych informácií – Rozvoj projektu IS SLOV-LEX
https://www.slov-lex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_PPI_eGov_elektronických%20služieb_v06.pdf

Elektronizácia služieb mesta Košice
https://odu.esluzbykosice.sk/content/files/Pouzivatelska_prirucka_v4_4.pdf

Elektronizácia služieb mesta Nitra
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/elektronicke-sluzby

Elektronizácia služieb VÚC
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/OPIS/Pouzivatelska_prirucka_eSluzby_v10.0.pdf

Elektronizácia služieb VÚC Trnava
https://www.trnava-vuc.sk/elektronicke-sluzby

Elektronizácia služieb VÚC Nitra
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/elektronicke-sluzby

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
https://rpo.statistics.sk/manual.pdf

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/pouzivatelska-prirucka-nev-cast-2

Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS
https://www.geoportal.sk/sk/zbgis-prirucka.html

Elektronické služby MPSVR SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
http://www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti/

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/pouzivatelska-prirucka-technicke-aktual-jul2015

Elektronické služby Štatistického úradu SR
slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/abouts/webpage/help/electronic.services

Elektronické služby centrálnej ohlasovne
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/pouzivatelka-prirucka

Informačný systém Registra adries
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/register-adries-prirucka

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
https://www.slovensko.sk/sk/navody

Elektronická identifikačná karta
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/eid

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/pouzivatelska-prirucka-nev

Elektronizácia služieb matriky
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/matrika-pouzivatelska-prirucka

IS registra fyzických osôb
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/rfo-pouzivatelska-prirucka

Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
https://tcep.financnasprava.sk/tcep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/obchodn%C3%ADci/pr%C3%ADru%C4%8Dkyan%C3%A1vody.aspx

Elektronické služby verejného obstarávania
http://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/sluzby-poskytovane-uvo-webove-sluzby/elektronicke-sluzby-prirucka-39a.html

Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
https://www.nku.gov.sk/documents/10165/0/NKU_SR_RKIS_Pouzivatelska_prirucka_elektronickych_sluzieb.pdf/f1cacb4e-48c6-4f27-bd0b-0845b149f059

Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
http://www.genpro.gov.sk/elektronicke-sluzby-gp-sr-3905.html

Dátové centrum obcí a miest
https://www.dcom.sk/pouzivatelska-prirucka-elektronickych-sluzieb

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
https://www.mzv.sk/documents/10182/2296660/Pr%C3%ADru%C4%8Dka+k+elektronick%C3%BDm+slu%C5%BEb%C3%A1m/bfc9e3a5-53b2-4e81-91bf-2b9975460bf6

Metainformačný systém
https://metais.finance.gov.sk/confluence/download/attachments/2621442/MetaIS_Pouzivatelska_prirucka_esluzieb_v3%200.pdf?version=1&modificationDate=1459759367177&api=v2

Rozvoj elektronických služieb súdnictva
https://obcan.justice.sk/help

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
http://new2.digiskola.sk/data/files/EVSRS_PouzivatelskaPrirucka_Obcan.pdf

Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja
https://www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov
pdfPríručka pre používateľov (1458 kB)

Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja
http://web.vucke.sk/files/projekty/opis-es-ksk/pouzivatelska_prirucka_es_ksk_v2-0.pdf

Elektronizácia služieb Mestského úradu Žilina
pdfPríručka pre používateľov (3730 kB)

Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji
pdf Príručka pre používateľov (4452 kB)

Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
zipPríručka pre používateľov (17177 kB)


Publikované: 20.10.2015 / Aktualizované : 17.06.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky