RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pracovný program ISA

Komunitárny program ISA bol ustanovený rozhodnutím EP a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy č. 922/2009/ES (ďalej Rozhodnutie) na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 s viazanými prostriedkami vo výške 164,1 milióna eur. Program ISA má zabezpečiť dostupnosť spoločných rámcov, spoločných služieb a všeobecných nástrojov na podporu cezhraničnej a medzirezortnej vzájomnej súčinnosti medzi európskymi orgánmi verejnej správy, ako aj podporu rezortov pri hodnotení vplyvu právnych predpisov Spoločenstva na IKT a pri plánovaní vykonávania príslušných riešení. 

Komunitárny program ISA je riadený Generálnym riaditeľstvom pre informatiku (DIGIT).

Spoločenstvo uskutočňuje aktivity podľa schváleného priebežného pracovného_programu, ktorý sa každoročne mení a dopĺňa.

Komunitárny program ISA priamo nadväzuje na množstvo projektov z programu IDA BC a rozvíja ich. Má zlepšiť účinnosť a spoluprácu medzi európskymi inštitúciami verejnej správy a prispievať k tomu, aby sa Európa stala atraktívnym miestom pre život, prácu a investovanie. Na dosiahnutie týchto cieľov má Európska komisia v súčinnosti s národnými zástupcami v programe ISA vydávať odporúčania, vyvíjať riešenia a poskytovať služby, ktoré umožňujú národným a európskym verejným správam komunikovať elektronicky a ponúkať moderné verejné služby podnikom a občanom. Preto je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť spoločných rámcov, spoločných služieb a všeobecných nástrojov na podporu cezhraničnej a medzirezortnej súčinnosti medzi európskymi orgánmi verejnej správy, ako aj podporu rezortov pri hodnotení vplyvu právnych predpisov Spoločenstva na IKT a pri plánovaní vykonávania príslušných riešení.

Neodmysliteľnou súčasťou programu je predchádzanie rizikám nekompatibilných riešení verejnej správy v rámci EÚ. Mohli by vzniknúť nové e-bariéry, ktoré by bránili správnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacej slobody pohybu občanov. To by mohlo negatívne ovplyvniť otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie niektorých služieb všeobecného záujmu pre občanov a podniky. Členské štáty a Európska komisia by mali zvýšiť úsilie s cieľom zabrániť rozštiepeniu trhu, dosiahnuť interoperabilitu a podporovať spoločne odsúhlasené riešenia IKT pri zabezpečení správy verejných vecí.

Podľa článku 12 Rozhodnutia bol ustanovený Riadiaci výbor komunitárneho programu ISA, v ktorom má MF SR svojho zástupcu.

viac info:

http://ec.europa.eu/isa/

http://ec.europa.eu/isa/library/isa-work-programme/index_en.htm


Publikované: 21.10.2013 / Aktualizované : 25.10.2013 / Nadežda Nikšová
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky