RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prieskum spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy

Významným kritériom porovnávania úrovne vyspelosti členských štátov EÚ bolo donedávna percento základných služieb, ktoré verejná správa poskytuje občanom v elektronickej podobe (eGovernment). Dnes, v čoraz väčšej miere platí, že nielen samotný proces elektronizácie služieb verejnej správy, ale aj kvalita ich nastavenia v súlade s potrebami občanov a firiem, ktoré ich využívajú, sú hlavnou hybnou silou ich využívania a ďalšieho rozvoja.

Pridanou hodnotou elektronických služieb verejnej správy (ďalej "e-služby VS") nie je ich samotná existencia a početosť, ale ich schopnosť v maximálnej miere odbremeniť používateľa od administratívnej záťaže, spojenej s riešením úradných záležitostí. Výsledným efektom takto nadstavených e-služieb VS je moderná verejná správa, šetriaca čas a financie, tak na strane používateľa ako aj na strane poskytovateľa. Elektronické služby verejnej správy, ktoré sú v súlade s požiadavkami ich používateľov, sú predpokladom ich masového rozširenia, ich postupného preferovania v spôsobe riešenia životných situácií občanov a podnikateľov, spojených s úradnými záležitosťami.       

Jedným z hlavných cieľov Slovenska pri budovaní platformy eGovermentu je viesť proces elektronizácie verejnej správy prioritne v súlade so samotnými potrebami a očakávaniami užívateľov. Ministerstvo financií SR od roku 2009 realizuje prieskumný projekt "Spokojnosť s vybranými e-službami verejnej správy". Výsledkom projektu je reálny obraz spoločnosti v znalosti, využívania, hodnotenia kvality a spokojnosti s dvadsiatimi základnými e-službami verejnej správy. Projekt poskytuje odpovede na otázky vnímania samotného eGovermentu, ochoty ho využívať, dôvery v elektronický proces riešenia, očakávania občanov a samozrejme spokojnosť používateľov a podnikov s dnešným stavom elektronizácie verejnej správy. Výsledky sú podkladom ďalšieho nastavenia optimalizácie jednotlivých služieb poskytovaných verejnou správou v online podobe.

Projekt je dlhodobým zámerom Ministerstva financií SR s ambíciou systematicky identifikovať možnosti zlepšovania a určovania priorít v oblasti eGovermentu formou udržiavania spätnej väzby s používateľmi e-služieb VS.

 

  


Publikované: 17.02.2011 / Aktualizované : 04.11.2015 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky