RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodika monitorovania prístupnosti webových stránok

Spôsob testovania prístupnosti

Testovanie prístupnosti webových stránok rozlišuje dve základné úrovne - automatizované testovanie (pomocou automatických nástrojov) a manuálne  testovanie (fyzickou osobou, napr. používateľom).

Automatizované nástroje testovanie značne uľahčujú a zrýchľujú, avšak samotné dokážu overiť iba veľmi malé percento prístupnosti, nakoľko dokážu skontrolovať syntax (zdrojový kód), nie však už sémantickú informáciu (to znamená jej význam). Preto si prakticky vždy vyžadujú ešte manuálne potvrdenie správnosti výstupu.

Konkrétny príklad: ak má obrázok na vašej stránke textový popis "Obrázok č. 1", automat vyhodnotí, že daný bod (v tomto prípade bod 1.1) bol dodržaný, manuálna kontrola však dodržanie nepotvrdí, keďže obsahová hodnota popisu nie je postačujúca a napr. nevidiaci nevie, čo sa za daným obrázkom skrýva.

Samozrejme, pri manuálnom hodnotení sa berie do úvahy aj miera tolerancie (MF SR vypracováva metodiku, ktorá bude v tejto súvislosti oficiálne používaná), ale pri zvládnutí podstaty, na čo štandardy prístupnosti slúžia, nie je pre tvorcu webovej stránky ich dodržiavanie problémom.

Z automatizovaných nástrojov uvádzame niektoré najpoužívanejšie voľne dostupné nástroje pre hodnotenie prístupnosti (tieto vychádzajú zo smernice WCAG 1.0):

Testovacie nástroje si môžete jednoducho inštalovať aj priamo do svojich prehliadačov pomocou tzv. Accessibility panelov:

Ďalšie voľne dostupné nástroje, ktoré slúžia na hodnotenie kontrastu:

 • Colour Contrast Analyser (Vision Australia) - inštalovateľná Windows aplikácia pre hodnotenie kontrastu
 • Colour Contrast Check - on-line nástroj na porovnanie kontrastu nastavením farebných hodnôt
 • Contrast Analyser (Web Accessibility Tools Consortium) - inštaľovateľná Windows a MAC aplikácia pre hodnotenie kontrastu
 • Juicy Studio - webový nástroj na otestovanie kontrastu kaskádových štýlov (CSS)

Na testovanie korektnosti kódu odporúčame používať priamo validačný nástroj organizácie W3C.

Zoznam rôznych ďalších užitočných nástrojov, odporúčaných organizáciou W3C, nájdete tu.

Úplne jednoduchý spôsob, ako vykonávať manuálnu kontrolu, je možné uskutočniť pomocou nasledovných odporúčaní:

 • vypnite si grafiku / obrázky
 • vypnite si skriptovanie (JavaScript, Java, Flash...)
 • vypnite si kaskádové štýly (CSS)
 • vypnite / odmyslite si farby (napr. pomocou nástroja GrayBit)
 • otvorte si webovú stránku vo viacerých prehliadačoch
 • skúste webovú stránku ovládať iba pomocou klávesnice

Ako pomôcku uvádzame aj návod na správne zohľadňovanie prístupnosti v dokumentoch formátu PDF:

pdf Prístupnosť elektronických dokumentoch vo formáte PDF (234 kB)

Hodnotiaca stupnica a metodika

Každý povinný kontrolný bod, ktorý je monitorovaný v gescii MF SR, je skúmaný osobitne (prostredníctvom zlúčenej automatickej a manuálnej formy testovania), pričom sa zisťuje závažnosť porušenia kontrolného bodu. Kontrolná tabuľka prístupnosti obsahuje jednotlivé zistenia riešiteľov v rámci monitoringu prístupnosti. Ku každému hodnotenému kontrolnému bodu je pri zistení chyby vykonaný príslušný zápis v tabuľke s označením „Podrobnosti (špecifikácia zistenia, adresa)“.

Samotná problematika testovania prístupnosti nevychádza iba z posúdenia, či je alebo nie je kontrolný bod splnený, ale práve z citlivej diferenciácie závažnosti porušenia.

Hodnotiace stupnice sa počas jednotlivých rokov postupne menili. Viac o hodnotiacich stupniciach je možné sa dozvedieť tu.

Kontrolná tabuľka, používaná pri monitorovaní od roku 2008, obsahuje aj metodiku váhovania jednotlivých bodov. Táto bola neskôr upravená do podoby samostatnej metodiky:

Ministerstvo financií SR začiatkom roku 2010 revidovalo Metodiku hodnotenia prístupnosti, jej znenie môžete nájsť tu:

pdf Metodika hodnotenia prístupnosti (revidovaná začiatkom roku 2010) (594 kB)

Ministerstvo financií SR v decembri 2011 vydalo novú metodiku. Táto bola doplnená o nové požiadavky podľa výnosu z roku 2010, ako aj o nové vysvetlenia a príklady.

pdf Metodika hodnotenia prístupnosti (revidovaná koncom roku 2011) (2908 kB)

Ministerstvo financií SR v roku 2015 revidovalo Metodiku hodnotenia prístupnosti, jej znenie môžete nájsť nižšie:

pdf Metodika hodnotenia prístupnosti (revidovaná v roku 2015) (958 kB)

Povinné požiadavky monitorovania v roku 2007 a 1. polovici 2008

Monitorovanie v roku 2007 a v prvej polovici 2008 bolo vykonané na základe Výnosu č.1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý v § 12 s názvom "Prístupnosť webových stránok definoval povinné požiadavky prístupnosti webových stránok, a na základe metodického pokynu k tomuto výnosu.

Pôvodné povinné aj odporúčané požiadavky tohto štandardu odkazovali na pravidlá a zásady v nasledujúcich dokumentoch (aj v súčasnosti ich je možné použiť ako pomôcku pre prevádzkovateľov ISVS):

 1. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 - podľa § 12 medzi povinné požiadavky prístupnosti patrilo dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 v nasledujúcich bodoch: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1, a bodu 8.1 v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na niektorom inom mieste,
 2. Pravidlá tvorby prístupného webu (autor: David Špinar, preklad do slovenčiny: Peter Druska, originál v češtine),
 3. Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím (autor: Radek Pavlíček, preklad do slovenčiny: Jozef Dalnoky a Branislav Mamojka) - rovnako podľa Výnosu sa povinnosťou stáva dodržiavanie zásad tohto materiálu, konkrétne bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13 a 14.

Povinné požiadavky monitorovania v 2. polovici roku 2008 a 2009

V októbri 2008 vstúpil do účinnosti nový PDF Výnos Ministerstva financií SR č. MF/013261/2008-132 (202 kB), ktorý jednotlivé požiadavky štandardu priamo definoval a monitorovania v 2. polovici roku 2008 a neskôr už vychádzali z tohto predpisu.

Webové sídla s udelenou výnimkou

Ministerstvo financií SR rozlišuje aj webové sídla s udelenou výnimkou, viac sa o nich dozviete tu.


Publikované: 25.07.2008 / Aktualizované : 12.01.2016 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky