RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prístupnosť webových sídiel - rebríčky

Rok 2009

Poradie vzorky pre rok 2009 je možné nájsť vo všeobecnej časti o monitorovaní prístupnosti.

Rok 2008

Celkovú správu je možné nájsť v spodnej časti monitorovania prístupnosti webových stránok. Na základe prorovnania rebríčkov s predchádzajúcim rokom je možné konštatovať, že niektoré organizácie si svoje pozície stabilne udržiavajú - či už v TOP 10 alebo HVIEZDNEJ TOP 10.

Úplné rebríčky pre celú vzorku roku 2008 (493 sídiel) sú uvedené tu:


Archív - Rok 2007

Monitorovanie prebehlo s termínom ku 31.12.2007 a bolo vykonávané podľa tejto metodiky. Celkovú správu vrátane zoznamu monitorovaných webových sídiel možno nájsť tu. (2167 kB)

Štatistiky dopadli nasledovne:

Monitorovaných bolo 27 pravidiel. Celková monitorovaná vzorka bolo 201 slovenských webových sídiel (pričom jedno bolo iba v testovacej prevádzke a rebríčkoch ho preto neberieme do úvahy).

Priemerný počet porušených pravidiel na celej vzorke bolo 8, v percentuálnom vyjadrení 29,18%.

Štátna správa

V rámci kontroly dodržiavania štandardov bola monitorovaná vzorka 61 webových sídiel štátnej správy.

Priemerný počet porušených pravidiel bolo 8,6, v percentuálnom vyjadrení 30,9%. Špecificky pre ústredné orgány štátnej správy bol priemerný počet porušených pravidiel 9,4, v percentuálnom vyjadrení 34,78%.

TOP 10 štátna správa

Č.  Organizácia Webové sídlo Porušenie bodov
[%]
Porušenie bodov
[počet]
Z toho vážne poruš.
[počet]
1. Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 3,7% 1 0
2. Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk 3,7% 1 1
3. MPSVaR SR www.employment.gov.sk 11,1% 3 0
4. Pamiatkový úrad SR www.pamiatky.sk 11,1% 3 1
5. Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk 14,8% 4 1
5. Slovenský hydrometeorologický ústav www.shmu.sk 14,8% 4 1
5. Úrad vlády SR www.government.gov.sk 14,8% 4 1
5. Verejný ochránca práv www.vop.gov.sk 14,8% 4 1
6. Ústredný portál verejnej správy www.portal.gov.sk 14,8% 4 2
7. Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk 18,5% 5 1
8. Ministerstvo financií SR - euromena www.euromena.sk 18,5% 5 2
9. Centrálny depozitár cenných papierov SR www.cdcp.sk 18,5% 5 4
10. Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk 22,2% 6 3

HVIEZDNA TOP 10 štátna správa

Č.  Organizácia Webové sídlo Porušenie bodov
[%]
Porušenie bodov
[počet]
Z toho vážne poruš.
[počet]
10. Ústavný súd SR www.concourt.sk 40,7% 11 5
9. Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk 40,7% 11 7
8. Úrad boja proti korupcii PPZ www.minv.sk/korupcia/ 40,7% 11 8
7. Slovenská kancelária poisťovateľov www.skp.sk 40,7% 11 9
6. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk 44,4% 12 7
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia www.sizp.sk 44,4% 12 11
4. Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk 48,1% 13 8
3. Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk 48,1% 13 12
2. Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk 51,9% 14 11
2. Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk 51,9% 14 11
1. Ministerstvo spravodlivosti SR  www.justice.gov.sk 55,6% 15 10

Územná samospráva

Monitorovaná bola vzorka 33 sídiel územnej samosprávy.

Priemerný počet porušených pravidiel bolo 7,8, v percentuálnom vyjadrení 27,12%. Špecificky pre vyššie územné celky bol priemerný počet porušených pravidiel 6,6, v percentuálnom vyjadrení 21,3%.

TOP 10 územná samospráva

Č.  Organizácia Webové sídlo Porušenie bodov
[%]
Porušenie bodov
[počet]
Z toho vážne poruš.
[počet]
1. Ilava www.ilava.sk 0% 0
1. Nová Dubnica www.novadubnica.sk 0%
2. Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 3,7% 0
3. Žilinský samosprávny kraj www.regionzilina.sk 3,7% 1
4. Trávnica www.travnica.sk 7,41%
5. Bystrička www.bystricka.sk 7,41% 1
6. Bratislavský samosprávny kraj www.region-bsk.sk 7,41%
7. Bratislava www.bratislava.sk 11,1% 1
8. Trenčiansky samosprávny kraj www.tsk.sk 11,1%
9. Kamanová www.kamanova.ocu.sk 14,8%
10. Košický samosprávny kraj www.kosice.regionet.sk 22,2%

HVIEZDNA TOP 10 územná samospráva

Č.  Organizácia Webové sídlo Porušenie bodov
[%]
Porušenie bodov
[počet]
Z toho vážne poruš.
[počet]
10. Trnavský samosprávny kraj www.trnava-vuc.sk 33,3% 9
9. Častá www.obec-casta.sk 37% 10
8. Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk 37% 10
7. Martin www.martin.sk 37% 10
7. Nitra www.nitra.sk 37% 10
6. Košice www.kosice.sk 37% 10 7
5. Košice - Západ www.kosicezapad.sk 37% 10
4. Podbieľ www.podbiel.sk 40,7% 11 
4. Prešov www.presov.sk 40,7% 11
3. Poprad www.poprad.sk 40,7% 11
2. Podhájska www.obecpodhajska.sk 44,4% 12
1. Bernolákovo  www.bernolakovo.sk 48,1% 13

 


Publikované: 04.08.2008 / Aktualizované : 03.12.2009 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky