RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Programové dokumenty

Na základe usmernení zo strany Európskej únie a z nich vyplývajúceho uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 407 z 2. mája 2007 je nutné vypracovať niekoľko dokumentov, ktoré dopĺňajú a vymedzujú Operačný program Informatizácia spoločnosti:

  • Interné manuály procedúr (vrátane podrobných popisov riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni pracovných pozícií za príslušné procesy – audit traily) riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom a platobných jednotiek podľa metodických usmernení Centrálneho koordinačného orgánu.
  • Programový manuál pre Operačný program Informatizácie spoločnosti podľa metodického usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu.
  • Príručka pre predkladateľov projektov na úrovni riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (RO, SO/RO) podľa metodického usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu v nadväznosti na programové dokumenty pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
  • Komunikačný plán určí, akým spôsobom sa zabezpečí informovanie a publicita Operačného programu Informatizácia spoločnosti občanom a konečným prijímateľom. Cieľom je dosiahnuť vysokú mieru informovanosti širokej verejnosti o prínosoch informatizácie a možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a tak maximalizovať úspešnosť implementácie OP IS a tiež zvýšiť transparentnosť využívania eurofondov. Konkrétne zadefinuje základnú komunikačnú stratégiu, priradí jednotlivé komunikačné nástroje a kanály k jednotlivým cieľový skupinám, stanoví harmonogram a rozpočet komunikačných aktivít a tiež určí kvalitatívne a kvantitatívne čiastkové ciele kvôli merateľnosti efektivity.

Dokumenty interný manuál a programový manuál boli dokončené v októbri 2007, na ostatných dokumentoch sa momentálne pracuje.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 23.11.2007 /
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky