RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Publicita projektov

V tejto časti nájdete odkazy na web stránky projektov prioritnej osi č. 1 OPIS, ktoré sú zriadené za účelom poskytnutia bližích informácií o projektoch.

Projekty Ministerstva vnútra SR:

 • Informačný systém Registra fyzických osôb (IS RFO)
 • Elektronická identifikačná karta (eID)
 • Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla (ES OoEV)
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne (ES CO)
 • Informačný systém Registra adries (IS RA)
 • Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ES NEV)
 • Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2 (ES NEV2)
 • Centrálny informačný systém matrík (CISMA)
 • Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
 • Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (ES ISPZ)
 • Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (RES ISPZ)
 • Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (ES VPBOM) 

Všetky relevantné informácie o projektoch Ministerstva vnútra SR nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?aktuality_OPIS_MVSR

Projekty Ministerstva financií SR:

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska:

Projekty Úradu geodézie, kartografie a katastra SR:

 • Elektronické služby katastra nehnuteľností
 • Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná báza údajov pre    geografický  informačný systém (ZB GIS)

Všetky relevantné informácie o projektoch Úradu geodézie, kartografie a katastra SR nájdete na stránke: http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_detail&id=15&navigation_id=15 

Projekt Generálnej prokuratúry SR:

Projekty NASES

Projekt Trnavského samosprávneho kraja

Projekt Nitrianskeho samosprávneho kraja

Projekt Banskobystrického samosprávneho kraja


Publikované: 18.06.2012 / Aktualizované : 15.04.2015 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky