RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Publicita

Cieľom informovania a publicity je transparentné, včasné, vyčerpávajúce a správne poskytovanie informácii občanom EÚ a prijímateľom s cieľom vyhľadať a zimplementovať efektívne a účinné projekty transparentným spôsobom. Z tohto dôvodu sa sekcia informatizácie spoločnosti snaží priblížiť zaujímavé informácie týkajúce sa publicity OPIS.


Publikované: 24.06.2011 / SORO OPIS
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18837
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72180
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50521
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9074
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
50231
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky