RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pilier č.4: Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu

Cieľom EK je do roku 2020 zabezpečiť európanom možnosť využívať internet s rýchlosťou 30 Mbit/s alebo vyššou, pričom polovica európskych domácností si predplatí pripojenie s rýchlosťou 100 Mbit/s alebo viac. Veľmi rýchly internet je nevyhnutný pre silný rast hospodárstva, tvorbu pracovných miest, celkovú prosperitu krajiny a pre zabezpečenie prístupu občanov k elektronickému obsahu a elektronickým službám, ktoré žiadajú. Komisia bude okrem iného skúmať, ako prilákať investície do širokopásmového pripojenia prostredníctvom mechanizmov úverového posilnenia a dá pokyny, ako posilniť investície do optických sietí. Ciele EK v tejto oblasti sú nasledovné:


pdf Rýchly internet_zoznam úlohDAE (67 kB) 

V kompetencií jednotlivých členských štátov sú úlohy č.46 Vypracovanie plánov pre broadband, č.47 Prijatie opatrení na uľahčenie investícií do broadbandu, č.48 Využiť štrukturálne fondy pri financovaní infraštruktúry a č. 49 Impementovať program európskej politikyfrekvenčného spektra.

Dosiahnutý pokrok v oblasti: 

  • Rozhodnutie EP a Rady, ktorým sa zriaďuje prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra – schválené 15. februára 2012
  • návrh Nariadenia, ktorým sa ustanovuje CEF - SEC(2011)1263
  • Odporúčanie EK o regulovanom prístupe k sieťam novej generácie (NGA) - 2010/572/EÚ
  • Oznámenie EK: Broadband v Európe: investície do digitálne riadeného sveta - KOM(2010)472

Publikované: 07.02.2012 / Aktualizované : 12.03.2012 / valentina.michalkova@mfsr.sk
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83337
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100426
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87370
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky