RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zoznam webových sídiel s udelenou výnimkou

Ministerstvo financií zverejňuje v zmysle pripravovaného metodického pokynu k štandardom o IS VS zoznam sídiel s udelenou výnimkou.

Táto sa vzťahuje najmä na štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a štandardy používania súborov.

Spôsob zaradenia do zoznamu

Výňatok z pripravovaného metodického pokynu (zatiaľ iba v podobe návrhu):

V rámci monitorovania štandardov v tejto časti budú rozlišované a zohľadňované aj tzv. historické webové sídla alebo ich časti (konkrétne webové stránky). Historickým sídlom sa rozumie také sídlo, ktoré už ďalej nie je aktualizované (napr. to bolo sídlo zriadené špeciálne ku projektu, ktorý bol v minulosti ukončený) a jeho úprava v zmysle štandardov by bola finančne a časovo neefektívna. Aj napriek tomu však musí spĺňať § 15 b) a c), t.j. identifikáciu správcu obsahu a technického prevádzkovateľa a ich kontaktných informácií.

Potrebné je však rozlíšiť aj významovú hodnotu obsahu daného sídla a odporúča sa preto minimalizovať potrebu označenia ako historické sídlo.

Historické sídlo bude zohľadnené v odôvodnených prípadoch, a to ak:

  • je na ňom uvedená takáto informácia (napr. „Uvedené sídlo je archívne, uvádza sa z historických dôvodov a ďalej sa od dňa X.X.XXXX neaktualizuje“),
  • nachádza sa v zozname sídiel s udelenou výnimkou, ktorý bude Ministerstvo financií SR zverejňovať na internete (najmä na www.informatizacia.sk),
  • neobsahuje informácie, ktoré boli aktualizované alebo pridané po roku 2005.

O zaradenie do zoznamu je možné požiadať Ministerstvo financií SR na e-mailovej adrese standard@mfsr.sk. Ministerstvo financií SR ďalej rozhodne o akceptovaní tejto žiadosti (v prípade, že požadované sídlo nemá dôvod byť označené ako historické, zaradenie do zoznamu nebude akceptované a žiadateľ bude o tomto fakte a dôvode informovaný) a v prípade akceptácie zaradí dané sídlo alebo stránku do zoznamu.

Ministerstvo financií SR bude pri posudzovaní brať do úvahy aj nasledovné kritériá:

  • aktuálnosť poskytovaných informácií (aj v prípade neaktualizovaného obsahu v období napr. posledného roka môže byť tento stále aktuálny),
  • dátum vzniku webového sídla,
  • dôvod ukončenia platnosti webového sídla.

Podobne ako pri historických sídlach môžu existovať určité sídla alebo stránky, určené špecificky iba na testovanie funkcií skriptov, appletov, aplikácií atď. (a inak nenesú žiadnu obsahovú informáciu) – tieto je možné podobným spôsobom označiť a požiadať o ich zaradenie do zoznamu.

O zaradenie do zoznamu je možné požiadať, aj ak je sídlo určené iba na komunikáciu so špecifickou skupinou adresátov (teda bez prístupu verejnosti) a chránené autorizovaným prístupom (napr. krajský úrad voči okresným úradom). Tu sa však pri akceptovaní zohľadní aj to, či:

  • je zamedzenie prístupu iným osobám odôvodnené,
  • sa služby alebo informácie nepoužívajú ďalej pri vybavovaní elektronických služieb verejnej správy a teda principiálne musia dodržiavať štandardy (napr. informačný systém sprístupnený takýmto spôsobom je zároveň súčasťou vybavovania inej elektronickej služby verejnej správy, ktorá požaduje štandardizovaný vstup alebo výstup),
  • nenastáva diskriminácia (najmä zdravotne postihnutých osôb).

Zoznam sídiel s udelenou výnimkou

Samotné zoznamy sú uvedené tu:

Historické webové sídla alebo stránky

Organizácia Adresa Účel Žiadosť prijatá Žiadosť akceptovaná
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk Pôvodné sídlo 22.6.2010 30.6.2010

Testovacie webové sídla alebo stránky

Organizácia Adresa Účel Žiadosť prijatá Žiadosť akceptovaná
Krajský školský úrad v Nitre www.ksunitra.sk/test/ Testovacia stránka KŠÚ v Nitre 19.8.2008 20.8.2008
Úrad priemyselného vlastníctva SR www.patentovat.sk Testovacie obdobie sídla ÚPV SR 21.4.2011 22.4.2011

Webové sídla so špecifickým zameraním

Organizácia Adresa Účel Žiadosť prijatá Žiadosť akceptovaná
Úrad priemyselného vlastníctva SR http://registre.upv.gov.sk/registre/ Údaje registrov ÚPV SR, výnimka platí pre textové súbory formátu PDF 17.6.2010 18.6.2010


Publikované: 25.08.2008 / Aktualizované : 05.05.2011 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky