RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Do 28. októbra 2016 sa môžete prihlásiť do súťaže o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie (Sharing and Reuse Awards)!

04.10.2016 16:23

Európska komisia 8. júla otvorila súťaž o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie (Sharing and Reuse Awards) pre orgány verejnej správy, ktoré úspešne vyvinuli a zdieľali IT riešenia s potenciálom širšieho opätovného použitia.

Prvá cena 15 000 EUR a druhá cena 10 000 EUR budú udelené víťazným tímom v každej z týchto štyroch kategórií: 

  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na cezhraničnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na vnútroštátnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na regionálnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce sna vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na miestnej úrovni

Predložené riešenia posúdi hodnotiaci výbor zložený zo zástupcov inštitúcií EÚ. Riešenia, ktoré vyvinuli Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada sú preto zo súťaže vylúčené. Termín na predloženie prihlášky je 28. október 2016.
Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do súťaže nájdete v priloženom dokumente: pdfInformácie o súťaži (364 kB)

 


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18203
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70387
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49468
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5657
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky