RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príprava novely zákona o verejnom obstarávaní finišuje

01.08.2012 14:00

Vláda Róberta Fica vo svojom programovom vyhlásení deklarovala odstraňovanie nedostatkov a vážnych negatívnych javov v procesoch verejného obstarávania. Na tento účel chce uplatniť elektronické verejné obstarávanie, ktoré sa postupne scentralizuje s cieľom zabrániť obchádzaniu a manipulácii súťaží.  Ministerstvo vnútra preto pripravilo návrh novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zámerom novely zákona je maximálna transparentnosť a pružné nakupovanie. 

Navrhované ustanovenia umožnia sledovať štátne zákazky od počiatočného nápadu, cez realizáciu, platby až po vyhodnotenie kvality. Takisto sa zruší inštitút rokovacieho konania bez zverejnenia – s výnimkou obstarávania zbraní či vojenského materiálu. Ráta sa so zriadením elektronického trhoviska, kde dodávatelia predložia svoje ponuky a štát si z nich vyberie. Hlavným kritériom bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. K zmenám dôjde v prípade rámcových zmlúv, kedy sa cena bude upravovať v prípade poklesu, nie však v prípade nárastu. Ministerstvo vnútra chce presadiť aj zákaz zmluvných dodatkov, zavedenie modelu na určenie neobvykle nízkej ceny a zavedenie strategických zákaziek.

Minister vnútra Robert Kaliňák tieto aj ďalšie zamýšľané nové pravidlá obstarávania už predstavil zástupcom médií. Návrh novely zákona v paragrafovom znení ministerstvo vnútra predkladá na odbornú diskusiu širokej verejnosti. Do legislatívneho konania sa dostane koncom augusta s tým, že v septembri by mal o nej rokovať parlament. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2013.

 


Zdroj: MV SR - tlačové správy Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18196
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49463
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5651
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky