RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Slovenské predsedníctvo zlepšilo spoluprácu EÚ v kybernetickom priestore

27.10.2016 09:02

Slovenské predsedníctvo významne posilňuje schopnosť krajín EÚ strategicky koordinovať európske kybernetické záležitosti. Dňa 26. októbra 2016 Výbor stálych zástupcov Rady EÚ schválil mandát na vytvorenie novej permanentnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti, ktorá zabezpečí efektívnu platformu na horizontálnu a strategickú koordináciu členských štátov v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej obrany, boju proti kybernetickej kriminalite a posilní medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami. Skupina bude môcť prejednávať nielen strategické materiály a dotknuté politiky EÚ, ale vytvorí tiež platformu na negociáciu dôležitej legislatívy týkajúcej sa kybernetických záležitostí.

Diskusiu o nutnosti posilnenia koordinačnej schopnosti členských štátov v kybernetických záležitostiach začalo Slovensko otvárať ešte počas predchádzajúceho holandského predsedníctva a postupne zbieralo podporné hlasy. Časť krajín z pôvodnej „západoeurópskej“ EÚ15 nebola spočiatku presvedčená o relevantnosti tejto iniciatívy, pričom im vyhovoval pôvodný široký a kompetenčne okresaný formát. Po intenzívnej diplomatickej výmene názorov, ktorá prebiehala niekoľko mesiacov sa nakoniec nechala presvedčiť, že nová pracovná skupina zvýši nielen schopnosť spolupráce členských štátov v strategických veciach vo všeobecnosti, ale aj smerom dovnútra národných administratív zvýši viditeľnosť tejto problematiky a zlepší častokrát roztrieštenú národnú koordináciu. Vytvorením skupiny zaniká dočasná ad hoc formácia Priatelia predsedníctva, ktorá doteraz čiastočne nahrádzala niektoré jej úlohy.

Slovensko, mimo skutočnosti, že v súčasnosti predsedá Rade EÚ, týmto krokom získa do budúcnosti nielen lepší prehľad o tom, čo sa pripravuje v Európe a v globálnom meradle, ale bude môcť účinnejšie presadzovať svoje strategické záujmy systematickejším spôsobom.


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18203
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70387
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49468
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5657
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky