RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

ÚSVROS a NASES vyhlásili verejnú konzultáciu s cieľom zistiť záujem o dáta verejnej správy

02.03.2015 09:30

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vyhlásili verejnú konzultáciu s cieľom zistiť záujem verejnosti o dáta verejnej správy.

Organizácie verejnej správy z titulu svojej činnosti zbierajú a spravujú veľké množstvá údajov. Sprístupnením týchto údajov na ďalšie použitie - tam, kde je to z hľadiska dôvernosti údajov možné - prináša celý rad pozitív, od možnosti ich ďalšieho zhodnotenia, príležitosťou pre vznik nových služieb pre občanov, ale aj zvýšením transparentnosti verejnej správy. Cieľom je údaje sprístupňovať verejne, v strojovo spracovateľnom tvare, s iba minimálnymi obmedzujúcimi podmienkami - tzv. OpenData prístup.

S cieľom zistiť, o ktoré údaje máte záujem Vy - verejnosť, biznis sektor, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, samospráva - vyhlásil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) túto verejnú konzultáciu.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 17.3.2015. Jej závery budú zverejnené na webových sídlach organizácií ÚSVROS a NASES a budú využité na plnenie úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2015.

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do verejnej konzultácie je potrebné zodpovedať na nasledovné typy otázok:
•Ktoré údaje spracúvané verejnou správou považujete za dôležité sprístupniť?
•Je potrebné spôsob sprístupnenia niektorých údajov zlepšiť?
•Ktoré dáta sú potrebné pre Vás, Vaše aktivity a Vaše podnikanie?
•Sú nejaké dáta, ktoré máte k dispozícii Vy a chceli by ste ich poskytnúť v otvorenom formáte iným?
•Čím viete sami prispieť do Open Data ekosystému?

Odpovede zasielajte prostredníctvom elektronického formulára: http://bit.ly/konzultacia2015 (pre vyplnenie kliknite sem).

Viac informácií o verejnej konzultácii nájdete TU.

Zdroj: NASES, www.nases.gov.sk


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18452
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70410
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49484
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6432
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37409
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky