RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Strategické dokumenty eGovernmentu

Závadzaniu eGovernmentu do praxe ako mimoriadne komplexnému a zložitému procesu predchádza dlhodobá fáza príprav. Tento proces si vyžaduje strategický a koncepčný prístup, ktorý zohľadní všetky aspekty, ktoré existencia eGovernmentu ovplyvní. Preto sú mimoriadne dôležité strategické dokumenty, ktoré tvoria rukoväť budovania správne fungujúceho a užitočného eGovernmentu od základných rámcových okruhov až po detailné kroky.

Stratégia informatizácie verejnej správy je zásadný dokument, ktorý stanovuje strategické ciele procesu zavádzania eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a elektronizácii jej služieb. Ministerstvo financií SR predložilo tento dokument na rokovanie vlády v zmysle zákona o informačných systémoch verejnej správy. Stratégia informatizácie verejnej správy bola schválená uznesením vlády SR č. 131/2008 dňa 27. februára 2008.

Na Stratégiu informatizácie verejnej správy nadväzuje Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Národna koncepcia informatizácie verejnej správy stanovuje architektúru integrovaných informačných systémov verejnej správy a predpisuje štandardy ich budovania s cieľom zabezpečiť interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách.  

Z uvedených dokumentov bude vychádzať tiež rozsah a obsah Štúdií uskutočniteľnosti pre prvú prioritnú os Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Dňa 2. februára 2011 bol schválený materiál Revízia budovania eGovernmentu, ktorý nemá ambíciu nahrádzať existujúce schválené strategické dokumenty, ale hodnotí najmä praktickú rovinu implementácie projektov, naznačuje však potrebu v strednodobom horizonte revidovať aj koncepčné východiská.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 23.10.2013 /
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky