RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na celkovú architektúru eGovernmentu

Konkrétnym cieľom štúdie uskutočniteľnosti prioritnej osi 1 OPIS so zameraním na služby eGovernmentu na úrovni základných komponentov architektúry IISVS je navrhnúť pre túto úroveň kľúčové projekty, vrátane spôsobu ich implementácie so zreteľom na naplnenie cieľov OPIS efektívnym a najúčinnejším spôsobom, tak aby boli v súlade s celkovou architektúrou IISVS, definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na celkovú architektúru eGovernmentu, bola zverejnená 31. 5. 2008 v európskom vestníku a 4.6.2008 vo vestníku ÚVO.

Čiastkové štúdie uskutočniteľnosti:

pdfSU1.a_elektronická identifikačná karta (665 kB)

pdfSU1.b_identifikátor fyzických osôb (329 kB)

docSU1.c_základné číselníky (1240 kB)

pdfSU1.d_register fyzických osôb (1809 kB)

pdfSU1.e_register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (2036 kB)

pdfSU1.f_register adries (1360 kB)

pdfSU1.g_register priestorových informácií (1116 kB)

pdfSU1.h_ústredný portál verejnej správy (447 kB)

pdfSU1.i_kontaktné centrum (1047 kB)

pdfSU1.j_modul elektronického doručovania (968 kB)

pdfSU1.k_identity_acces_management (919 kB)

pdfSU1.l_modul_edesk (408 kB)

pdfSU1.m_platobný modul (871 kB)

pdfSU1.n_notifikačný modul (617 kB)

pdfSU1.o_modul elektronických formulárov (766 kB)

pdfSU1.p_modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (1976 kB)

pdfSU1.q_centrálna elektronická podateľňa (569 kB)

pdfSU1.r_metainformačný systém (1349 kB)

pdfSU1.s_portál zamestnancov verejnej správy (3210 kB)

pdfSU1.t_register inštitúcií verejnej správy (814 kB)

pdfSU1.u_integračná infraštruktúra pre výmenu dát G2G (728 kB)


Publikované: 04.05.2010 / Aktualizované : 10.05.2010 / _Andrea Behúňová
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
49144
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72624
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
53884
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
10135
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
53287
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky