RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Súvisiace dokumenty (2015)

1. Analýza stavu informatizácie verejnej správy (2015):
pdf Analýza stavu informatizácie verejnej správy (76 kB)
pdf Príloha 1 k Analýze: kapitoly zo strategického dokumenty (1673 kB)
pdf Príloha 2 k Analýze: Prehľad základnej strategickej architektúry VS SR (112 kB)
pdf Príloha 3 k Analýze: Zoznam projektov OPIS (84 kB)
pdf Príloha 4 k Analýze: Zoznam projektov OPIS s fázovaním (63 kB)
pdf Príloha 5 k Analýze: Projektové závislosti (7072 kB)

2. Detailnejší pohľad na jednotlivé funkcie strategickej architektúry verejnej správy

pdf Strategická architektúra VS detail (1238 kB)

3. Pracovné návrhy strategických priorít informatizácie verejnej správy z roku 2015:

  1. pdf Multikanálový prístup (1322 kB)
  2. pdf Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (1686 kB)
  3. pdf Integrácia a orchestrácia (2436 kB)
  4. Rozvoj agendových informačných systémov
  5. zip Využívanie centrálnych spoločných blokov (4689 kB)
  6. pdf Riadenie údajov a Big data (2008 kB)
  7. pdf Otvorené údaje (1410 kB)
  8. pdf Vládny cloud (2707 kB)
  9. Komunikačná infraštruktúra
  10. pdf Informačná a kybernetická bezpečnosť (2122 kB)

Vyššie uvedené dokumenty predstavujú pracovné verzie. Schválené verzie dokumentov strategických priorít môžete nájsť tu .

4. Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (AKTUALIZÁCIA č.1) (6851 kB)

Predchádzajúce verzie

Zodpovednosť za detailné riešenie konkrétnej priority, vypracovanie štúdie jej realizovateľnosti a následnú realizáciu formou zabezpečenia implementácie príslušného projektu, resp. projektov, má gestor podľa jemu prislúchajúcej kompetencie.


Publikované: 29.01.2016 / Aktualizované : 30.04.2018 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky