RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tender na analytickú časť projektu

Účastníci dohody na vykonanie spoločného postupu pre verejné obstarávanie pred komerčným využitím Cloud pre Európu vyhlasujú súťaž na inováciu cloudu pre verejný sektor

Účastníci dohody na vykonanie spoločného postupu pre verejné obstarávanie pred komerčným využitím Cloud pre Európu (C4E)  dňa 13.12.2014 zverejnili ponuku na tender na vykonanie spoločného postupu verejného obstarávania pred komerčným využitím (PCP) na výskum a vývoj cloudových služieb pre verejnú správu. Účelom je vyvinúť a preukázať riešenia, ako prekonávať prekážky pre prijatie cloud computingu vo verejnom sektore.

PCP pre projekt Cloud pre Európu vyzýva dodávateľov, aby sa uchádzali o niektorú z troch služieb (časť/lot), ktoré stanovuje rámcová zmluva na realizáciu výskumu a vývoja. Časti zahŕňajú inovatívne riešenia pre federatívne certifikované služby sprostredkovania, bezpečné skladovanie a uvedomenie si legislatívy. Každá časť sa bude uskutočňovať v troch fázach počas 18 mesiacov, návrh riešenia (fáza 1), vývoj prototypu (fáza 2) a vývoj produktu alebo služby vrátane testovania (fáza 3). Pre každú časť niekoľko ponúk  vyústi do podpísania rámcovej zmluvy. Po každej fáze budú výstupy vyhodnotené a najlepšie ponuky postúpia do ďalšej fázy.

Hlavným kontaktným miestom pre PCP C4E je hlavný obstarávateľ projektu C4E – Agenzia per l’Italia digitale (Taliansko), konajúci v mene ostatných partnerov projektu verejného obstarávania – Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst (Holandsko), Entidade de Serviços partilhados da Administração Pública (Portugalsko), Národný inštitút pre výskum & rozvoja výpočtovej techniky – Ministerstvo pre informačnú spoločnosť (Rumunsko), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Slovensko).

Mauro Draoli z Agenzia per l’Italia Digitale povedal, že „toto oznámenie predstavuje začiatok významných príležitostí pre potenciálnych dodávateľov poučiť sa zo skúseností projektu C4E ako možniť obstarávanie cloudových služieb európskymi orgánmi verejnej správy.“.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre zadávanie zákaziek, sú štyri milióny EUR. Termín na predloženie ponúk do súťaže je 20. február 2015. Ďalšie informácie vrátane súťažných podkladov sú dostupné na http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424518-2014:TEXT:EN:HTML&src=0
a na internetovej stránke http://www.agid.gov.it/cloudforeurope
Kontakty: telefón + 39 0685264354, e-mail c4e-tender@agid.gov.it  alebo fax +39 0685264372, Agenzia per l’Italia Digitale – Area Cittadini, Imperse e Trasferimento Tecnologico.


Publikované: 15.12.2014 / Nadežda Nikšová
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky