RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačové správy súvisiace s projektmi

Prostredníctvom tlačových správ, ktoré budú umiestnené v tejto rubrike Vám budeme prinášať informácie súvisiace s projektmi prioritnej osi č. 1 a 3 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií (341 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvy na realizáciu národných projektov Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX a Informačný systém registra úpadcov (357 kB)

pdfMinisterstvo financií podpísalo zmluvy na realizáciu štyroch národných projektov OPIS (386 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísali zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA SR (343 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Register priestorových informácií (342 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva (277 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu eMesto Humenné (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Prešov (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Košice (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu e - Mesto Piešťany (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Zvolen (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronické služby mesta Považská Bystrica (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Šaľa (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Levice (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Trenčín (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v meste Vranov nad Topľou (276 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Topoľčany (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu eMesto Liptovský Mikuláš (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Trebišov (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Michalovce (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Lučenec (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mesta Snina (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Brezno (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov - služba občanovi (276 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Senica (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Partizánske (274 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "eMesto" ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca (275 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica (276 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb mesta Nitra (295 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok (295 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby zdravotníctva_- rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (297 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) (298 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 (83 kB)

pdfMinisterstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu: Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska (277 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (297 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Dátové centrum pre eGovernment (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok (297 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (308 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (304 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronický archív Ministerstva vnútra SR (309 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby živnostenského registra (295 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“ (296 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ (300 kB)

pdfPrvý národný projekt OPIS „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR" je ukončený (335 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Národný zdravotnícky informačný systém" (318 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronizácia služieb Národnej rady SR" (319 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia" (318 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Integrované obslužné miesta" (316 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR"(305 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)" (321 kB)

 pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronické služby Finančnej správy - Oblasť daňová" (305 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)" (305 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Dátové centrum obcí a miest" (DCOM) (304 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpíssalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov" (358 kB)

pdfMinisterstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu "Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky" (353 kB)


Publikované: 25.09.2012 / Aktualizované : 01.07.2015 / SORO OPIS
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky