RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Usmernenia

Usmernenia pre prijímateľov a žiadateľov

V tejto časti nájdete usmernenia Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti .

USMERNENIE Č. 1/2011

pdfUsmernenie č. 1/ 2011 SORO OPIS k zmene niektorých právnych predpisov SR a ich dopade na implementáciu pomoci z OPIS

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 1/2011 platná od 17.09.2012

USMERNENIE Č. 2/2011

pdfUsmernenie č.2/2011 SORO OPIS k vypĺňaniu priebežnej a záverečnej monitorovacej správy projektu

Formulár monitorovacích správ je spolu s povinnou prílohou priebežnej monitorovacej správy (príloha Zoznam legislatívnych aktov platná od 30.4.2012) zverejnený TU.

USMERNENIE Č. 3/2011

pdfUsmernenie č. 3/2011 SORO OPIS k zjednodušeniu preukazovania oprávnenosti výdavkov v žiadosti o platbu

zipPrílohy k Usmerneniu č. 3/2011

USMERNENIE Č. 4/2012

pdfUsmernenie č. 4/2012 SORO OPIS k zadávaniu intenzity pomoci pri projektoch využívajúcich princíp partnerstva

USMERNENIE Č. 5/2013

pdfUsmernenie č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 5/2013 platná od 12.08.2013

Aktuálna verzia Užívateľskej príručky Prijímateľa pre Aplikačný systém programového riadenia je zverejnená TU.

USMERNENIE Č. 6/2013

pdfUsmernenie č. 6/2013 SORO OPIS k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na RO OPIS

zipPrílohy k Usmerneniu č. 6/2013

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 6/2013 platná od 06.02.2014

zipPrílohy k aktualizácii č. 1 Usmernenia č. 6/2013 

pdfAktualizácia č. 2 Usmernenia č. 6/2013 platná od 18.06.2014

zipPrílohy k aktualizácii č. 2 Usmernenia č. 6/2013

USMERNENIE Č. 7/2013

pdfUsmernenie č. 7/2013 SORO OPIS k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov

USMERNENIE Č. 8/2013 - zrušené a nahradené USMERNENÍM Č. 14/2014

pdfUsmernenie č. 8/2013 SORO OPIS k integrácií informačných systémov verejnej správy

zipPríloha k_Usmerneniu č. 8/2013

USMERNENIE Č. 9/2013

pdfUsmernenie č. 9/2013 SORO OPIS k aktualizácii obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy

pdfPríloha k Usmerneniu č. 9/2013

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 9/2013 platná od 26.08.2014

pdfPríloha k aktualizácii č. 1 Usmernenia č. 9/2013

pdfAktualizácia č. 2 Usmernenia č. 9/2013 platná od 15.06.2016 (447 kB)

pdfPríloha k aktualizácii č. 2 Usmernenia č. 9/2013 (127 kB)

USMERNENIE Č. 10/2014

pdfUsmernenie č. 10/2014 SORO OPIS k analýze použitia PKI prostriedkov v rámci informačných systémov verejnej správy (459 kB)

xlsPríloha k Usmerneniu č. 10/2014 (18 kB)

pdfPríloha 1 k Usmerneniu č. 10/2014 (178 kB)

pdfPríloha 2 k Usmerneniu č. 10/2014 (186 kB)

USMERNENIE Č. 11/2014

pdfUsmernenie č. 11/2014 SORO OPIS k ukončovaniu projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 - 2013 (778 kB)

zipPrílohy k Usmerneniu č. 11/2014 (19349 kB)

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 11/2014 platná od 6.4.2016 (797 kB)

zipPríloha k aktualizácii č. 1 Usmernenia č. 11/2014 (18196 kB)

USMERNENIE Č. 12/2014

pdfUsmernenie č. 12/2014 SORO OPIS k výberu možných scenárov platieb za elektronické služby verejnej správy (814 kB)

USMERNENIE Č. 13/2014

pdf Usmernenie č. 13 SORO OPIS k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa implementácie hlavných aktivít projektov v rámci výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest – eMestá“, kód: OPIS-2013/1.2/05 (434 kB)

USMERNENIE Č. 14/2014

pdfUsmernenie č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy (1180 kB)

zipPrílohy k Usmerneniu č. 14/2014 (1720 kB)

pdfDodatok č. 1 k Usmerneniu č. 14/2014_platný od 29.06.2015 (562 kB)

USMERNENIE Č. 15/2014

pdfUsmernenie č. 15/2014 SORO OPIS k úprave postupov prijímateľa pri obstarávaní tovaru, prác a služieb v prípadoch ak prijímateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a k postupom pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (§ 1 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) (526 kB)

USMERNENIE Č. 16/2015

pdfUsmernenie č. 16/2015 SORO OPIS k niektorým náležitostiam v oblasti publicity pri ukončovaní projektov Prioritnej osi 1 a 3 OPIS (469 kB)

USMERNENIE Č. 17/2015

pdfUsmernenie č. 17/2015 SORO OPIS k fázovaniu projektov prioritnej osi 1 OPIS (534 kB)

zipPrílohy k Usmerneniu č. 17/2015 (294 kB)

pdfAktualizácia č. 1 Usmernenia č. 17/2015 SORO OPIS platná od 06.11.2015 (537 kB)

zipPrílohy k aktualizácii č. 1 Usmernenia č. 17/2015 SORO OPIS platná od 06.11.2015 (75 kB)


Publikované: 03.03.2011 / Aktualizované : 15.06.2016 / SORO OPIS
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60771
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky