RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dopytový projekt: Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásilo dňa 14. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie,sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (ERDF + ŠR + Pro rata) je 20 222 346,- EUR
Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 14.máj 2012.

pdfVýzva na dopytový projekt "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií".(270 kB)

Bližšie informácie k výzve nájdete TU.  


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky