RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dostupná nová verzia CIRCABC

Európska komisia práve spustila novú verziu svojho voľne šíriteľného a otvoreného SW produktu  na zdieľanie informácií a spoluprácu, CIRBABC. Nástroj, ktorý bol vyvinutý pre použitie v geograficky rozptýlených tímoch, umožňuje pracovať členom tímu spolu na dokumentoch zozbieraných v pracovných priestoroch nazývaných “Záujmové skupiny”.
CIRBABC je podporovaný ISA programom, ktorý podporuje interoperabilitu, zdieľanie a znovu použitie informácií inštitúciami verejnej správy v Európe.
 
Nová verzia CIRBABC (3.6) prichádza s viacerými rozšíreniami a vylepšeniami: umožňuje lídrom skupín pozvať viacerých používateľov, umožňuje  im úpravu opisu zbieraných dokumentov v pracovnom priestore a následné použitie na dynamické triedenie informácií. Okrem toho aktualizovaná verzia umožňuje lídrom skupín vytvárať multijazykové sety dokumentov a exportovať zoznam všetkých členov do pracovného priestoru. Používatelia si všimnú po načítaní dokumentu zobrazený názov súboru. Pre tých, ktorí potrebujú importovať obsah alebo pridať metadata, bude pre načítanie dostupný dočasný indexný súbor. 
  
Kolaborujúci pracovný priestor je vytvorený nad CMS Alfresco enterprise. Riešenie napomáha spracovaniu dokumentov a súborov v ktoromkoľvek formáte, v rôznych jazykoch a kontrole verzií. Používatelia pracovného priestoru môžu zdieľať časť svojho pracovného priestoru s inými používateľmi, použivajúc  upravené prístupové povolenia a použivateľské prístupové profily. To umožňuje definovať flexibilné pravidlá na  prezeranie, sťahovanie, aktualizáciu a kopírovanie informácií v ktorejkoľvek zaujmovej skupine.
  
Prvá verzia CIRCABC bola publikovaná v roku 2008. Riešenie doteraz použilo viac ako 114 000 používateľov z Európskej komisie, Európskych inštitúcií, agentúr, inštitúcií verejnej správy v členských štátoch EÚ a spoločností, ktoré sú organizované v 2700 záujmových skupinách. Konkrétnym používateľom je napríklad Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov EK (DG SANCO), ktoré používa nástroj na zdieľanie dokumentov a prípravu stretnutí s kľúčovými účastníkmi v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky.    

Software je publikovaný na stránke  European Union's open source licence, the EUPL. Tento môže byť voľne stiahnutý z portalu Joinup.


Voľné stiahnutie novej verzie:  https://joinup.ec.europa.eu/software/circabc/release/all

Ďalšie informácie :
http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-5action_en.htm

Priamy kontakt  a otázky na CIRCABC tím
DIGIT-CIRCABC-SUPPORT@ec.europa.eu

Zdroj: sekretariát ISA

Dátum: 04.12.2013


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky