RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – druhá prioritná oblasť

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:

  • Integráciu systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na celonárodné rozšírenie používania služieb eHealth občanmi SR
  • Centrálnu evidenciu a zaznamenávanie zdravotných výkonov do Elektronickej zdravotnej knižky občana, ktorá bude rozšírená o zápis naskenovanej historickej zdravotnej dokumentácie, snímkov, telemedicínskych záznamov atď.
  • Rozšírenie procesov elektronickej preskripcie o lieky bez lekárskeho predpisu a všetky zdravotné pomôcky a tiež telepreskripciu, t.j. predpisovanie na diaľku
  • Evidenciu výsledkov laboratórnych vyšetrení
  • Vznik servisného centra pre riešenie problémov s používaním elektronických služieb zdravotníctva

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť (2128 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť (8580 kB)

pdfTS_písomné_vyzvanie_Elektronizácia_služieb_zdravotníctva_2._prioritná_oblasť (385 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60775
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky