RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronický preukaz poistenca

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronický preukaz poistenca", kód: OPIS-2015/1.1/80-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

„Elektronický preukaz poistenca“ bude slúžiť ako identifikačný a autentifikačný prostriedok poistenca pre využívanie elektronických služieb zdravotníctva. Elektronický preukaz poistenca by mal plne nahradiť súčasný preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. Nový preukaz bude použiteľný vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, ordinácie praktických lekárov a pod.) a poistencovi zároveň umožní prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 39 800 000 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 17.07.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, kapitoly 4.2.2 ods. 27 oznamuje, že dňom 15.6.2015 sa mení adresa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu organizačnej zmeny v rámci sekcie informatizácie spoločnosti zodboru implementácie OPIS“ Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 naodbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti“ Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronický preukaz poistenca (710 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronický preukaz poistenca (4479 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky