RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

IMI – flexibilný informačný systém na podporu implementácie legislatívy EÚ

Využívanie informačného systému IMI (Internal Market Information system – informačný systém vnútorného trhu), smeruje k jeho ďalšiemu rozvoju. Počet žiadostí o informáciu poslaných z jednej inštitúcie verejnej správy na inú prostredníctvom IMI vzrástol tento rok o 38 %. Do jedného dňa je zodpovedaných viac než 25 % žiadosti. Aktuálne je registrovaných 7.300 autorít, a 14.000 používateľov.

Čo je IMI ?
IMI je bezpečná on-line aplikácia, ktorá umožňuje národným, regionálnym a lokálnym autoritám komunikovať a zdieľať informácie s ich partnermi v zahraničí. Nástroj bol vyvinutý Európskou komisiou s podporou ISA programu, ktorý podporuje interoperabilitu, zdieľanie a znovupoužitie informácií medzi inštitúciami verejnej správy v Európe.

Ako môžu byť informácie vymieňané alebo zdieľané?

  • Informačné žiadosti umožňujú autorite požadovať informáciu, alebo pomoc od zmluvného  partnera v inom členskom štáte. Výmena je založená na štruktúrovanom obsahu a preddefinovaných a preložených setoch (súboroch otázok), ktoré majú byť aplikované na relevantné ustanovenia  legislatívy EÚ. Iba autority priamo zahrnuté do výmeny môžu vidieť obsah. Príkladom v kontexte odborných kvalifikácií  by bola žiadosť o potvrdenie, že pripájané dokumenty sú autentické.
  • Notifikácie umožňujú autorite poslať informáciu jednému alebo viacerým členským štátom a / alebo komisii. Môžu byť definované rôzne typy notifikácií a obsah  štruktúrovaný podľa potrieb danej legislatívnej oblasti. Napr. v kontexte nariadenia o službách musia autority oznamovať komisii a iným členským štátom nové a zmenené národné požiadavky týkajúce sa poskytovateľov služieb.
  • Informačné repozitáre sú databázy obsahujúce informácie vzťahujúce sa k rôznym oblastiam  politík. V IMI sú ľahko generované nové repozitáre. Tieto sú implementované a podporované členskými štátmi a poskytujú centrálnu a bezpečnú cestu k zdieľaniu informácií. Prístup k repozitáru je obmedzený iba na autorizované autority. Príkladom by bola databáza licencií pre zabezpečenie cezhraničného transportu Eurocash.

V akých oblastiach sa používa IMI?
Oblasti politík zastrešené IMI obsahujú odborné kvalifikácie, služby, aktualizáciu zamestnancov, Cash v transite, elektronický obchod a práva pacienta. IMI tiež podporuje spracovania pre SOLVIT centrá.  Vďaka jeho flexibilnému dizajnu a právnemu rámcu poskytovanému prostredníctvom IMI nariadenia (usmernenia) je možné IMI ľahko rozširovať do nových oblasti. V marci 2014 bude v IMI zavedená výmena  informácií pre riadenie vzdelávacích licencií a v rokovaní sú i ďalšie oblasti.

Aké sú výhody IMI?

  • Aplikácia je dostupná vo všetkých jazykoch EU. Pokiaľ autority vkladajú voľný text, ten môže byť preložený strojovým prekladom.
  • IMI sa môže  prispôsobiť hociktorej národnej administratívnej štruktúre (centralizovaná, plne decentralizovaná alebo niečo medzi tým).
  • Používanie IMI negeneruje žiadne IT náklady pre členské štáty.
  • Výmena informácií prostredníctvom IMI je plne bezpečná.

Mohol by byť IMI použitý pre ďalšie oblasti politík?  
Dodržanie kritérií IMI nariadenia oblasťami politík môže byť zavedené v IMI s malým alebo bez vývojového úsilia. IMI koordinátori môžu byť registrovaní;  za odplatu by mohli registrovať relevantné  autority. Pre oblasti politík, ktoré nezvládnu  kritéria IMI nariadenia (napr. externá doména pre jednotný  trh) by mohla byť k dispozícií samostatná aplikačná inštancia.

Ako pracuje sieť IMI ?  
Každý členský štát navrhol národného IMI koordinátora - NIMIC (National IMI Coordinator). Tento národný koordinátor môže vymenovať a registrovať delegovaných koordinátorov, ktorí sú zodpovední za čiastkové oblasti politík alebo geografické regióny. Koordinátori tiež asistujú používateľom na národnej úrovni. Ak nemôže národný koordinátor vyriešiť problém lokálne, môže kontaktovať centrálny IMI help desk Európskej komisie.

Viac informácií (v anglickom jazyku) nájdete na: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm alebo kontaktujte IMI tím:  MARKT-IMI@ec.europa.eu

Zdroj: sekretariát ISA

Dátum: 09.12.2013


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky