RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 10

Preskúmanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu - zverejnené 25.5.2016

pdfSK verzia (472 kB) pdfEN verzia (391 kB)

Komisia uskutočnila hodnotenie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2010 a na jeho základe navrhla:
- zodpovedné platformy na uverejňovanie videa: platformy, ktoré ponúkajú veľké množstvá videozáznamov zaradených do kategórií, budú povinné chrániť maloletých pred škodlivým obsahom (napr. pornografiou či násilím), ako aj chrániť všetkých občanov pred obsahom, ktorý podnecuje k nenávisti. Podrobné opatrenia zahŕňajú nástroje, prostredníctvom ktorých môžu používatelia nahlásiť a označiť škodlivý obsah, a systémy na overovanie veku či systémy rodičovskej kontroly. Aby sa zabezpečilo, že opatrenia budú trvalé a účinné, Komisia vyzve všetky platformy na uverejňovanie videí na spoluprácu v rámci Aliancie na lepšiu ochranu maloletých v online prostredí s cieľom vypracovať kódex správania pre príslušné odvetvie. Namiesto toho, aby sa obmedzovali na jednoduchú samoreguláciu, budú mať vnútroštátne regulačné orgány v audiovizuálnej oblasti právomoc presadzovať pravidlá, čo v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môže viesť tiež k pokutám.
- Posilnenie úlohy regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti: smernicou sa teraz zabezpečí, aby regulačné orgány boli úplne nezávislé od vlády a audiovizuálneho priemyslu a mohli tak čo najlepšie zohrávať svoju úlohu: zabezpečovať, aby audiovizuálne médiá pôsobili v záujme divákov. Úloha Skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorá sa skladá zo všetkých 28 národných regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti, bude stanovená v právnych predpisoch EÚ. ERGA posúdi koregulačné kódexy správania a poskytne Európskej komisii svoje stanovisko.
- Viac európskej kreativity: v súčasnosti európski prevádzkovatelia televízneho vysielania investujú približne 20 % svojich príjmov do pôvodného obsahu a poskytovatelia videoobsahu na požiadanie menej ako 1 %. Komisia chce, aby prevádzkovatelia televízneho vysielania aj naďalej venovali aspoň polovicu vysielacieho času európskym dielam a zaviaže poskytovateľov videoobsahu na požiadanie, aby vo svojich katalógoch zabezpečili aspoň 20 % podiel európskeho obsahu. V návrhu sa takisto objasňuje, že členské štáty majú možnosť požiadať mediálne služby poskytované na požiadanie dostupné v ich krajine, aby finančne prispievali na európske diela.
-Väčšia flexibilita pre prevádzkovateľov televízneho vysielania: Diváci, ktorých obťažuje príliš veľa televíznej reklamy, môžu dnes sledovať vysielanie na internete bez reklamy, čo pred desiatymi rokmi nebolo možné. Na to a na iné nové skutočnosti reagujú revidované pravidlá pre audiovizuálnu oblasť. Revidovaná smernica poskytuje vysielateľom väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o to, kedy možno reklamy zobrazovať – celkový limit 20 % vysielacieho času medzi 7. a 23. hodinou sa zachoval, ale namiesto súčasných 12 minút za hodinu sa vysielatelia môžu slobodnejšie rozhodnúť, kedy cez deň reklamy zaradia. Vysielatelia a poskytovatelia služieb na požiadanie budú mať väčšiu voľnosť pri umiestňovaní výrobkov do programov a sponzorstve, ale aj naďalej budú o tom musieť informovať divákov.

Očakáva sa, že tieto rozličné opatrenia budú mať pozitívny hospodársky dosah na poskytovateľov mediálnych služieb – najmä prevádzkovateľov televízneho vysielania - a zvýšia ich schopnosť investovať do audiovizuálneho obsahu. Toto je pre konkurencieschopnosť audiovizuálneho odvetvia EÚ dôležité.

Rada: Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS)
Gestor na národnej úrovni: MK SR


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky