RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 11

Komplexná analýza úlohy platforiem na trhu vrátane nezákonného obsahu na internete


Konkrétne opatrenia:
A. Oznámenie EK o úlohe digitálnych platforiem - zverejnená 25.5.2016

pdfSK verzia (454 kB)   pdfEN verzia (372 kB)


B. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - zverejnená 2.6.2016

pdfEN verzia (423 kB)

Komisia v rámci hodnotenia online platforiem, ktoré trvalo celý rok, uskutočnila verejnú konzultáciu. Na riešenie problémov, ktoré označili respondenti, navrhla cielený prístup založený na zásadách. Komisia podporí priemysel a úsilie zúčastnených strán o samoreguláciu a koreguláciu, aby zabezpečila, že tento prístup zostane pružný a aktualizovaný. Oblasti činností zahŕňajú:
-Porovnateľné pravidlá pre porovnateľné digitálne služby: porovnateľné digitálne služby by mali mať rovnaké alebo podobné pravidlá a tam, kde je to možné, by Komisia mala znížiť pôsobnosť a rozsah existujúcej regulácie. Komisia tieto zásady uplatní pri prebiehajúcej revízii právnych predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, napríklad pri zvažovaní, či by sa pravidlá o dôvernosti mali vzťahovať na poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ako aj na tradičné telekomunikačné spoločnosti.
-Povinnosť online platforiem správať sa zodpovedne. Súčasný režim zodpovednosti sprostredkovateľov, stanovený v smernici o elektronickom obchode, by sa mal zachovať. Špecifické problémy sa budú riešiť cielenými nástrojmi, ako sú pravidlá v audiovizuálnej oblasti alebo oblasti autorských práv (tlačová správa) alebo posilneným dobrovoľným úsilím zo strany priemyslu.
Napríklad Komisia intenzívne spolupracuje s najväčšími online platformami na kódexe boja proti verbálnym prejavom nenávisti na internete a v najbližších týždňoch predstaví výsledky tejto spolupráce.
-Dôvera je nutnosťou: Cezhraničná spolupráca v oblasti presadzovania práva zabezpečí, že tieto platformy budú plniť svoje povinnosti týkajúce sa práv spotrebiteľov, napríklad pokiaľ ide o jasné označovanie sponzorovaných výsledkov vyhľadávania (tlačová správa). Komisia bude tiež podporovať odvetvie, aby zintenzívnilo dobrovoľné úsilie na riešenie praktík, akými sú napríklad falošné alebo zavádzajúce online hodnotenia. Komisia podporí online platformy, aby uznávali rôzne druhy bezpečnej elektronickej identifikácie (eID), ktoré ponúkajú rovnaké záruky ako ich vlastné systémy eID.
-Otvorené trhy pre hospodárstvo založené na údajoch: iniciatíva voľného dátového toku naplánovaná na koniec roka 2016 uľahčí prechod a prenosnosť údajov medzi rôznymi online platformami a službami cloud computingu.
-Spravodlivé podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie. Komisia realizuje štúdiu na zistenie stavu v prípade problémov, na ktoré v rámci verejných konzultácií upozornili spoločnosti a dodávatelia, ktorí sú v priamom kontakte s platformami. Patria sem napríklad obavy týkajúce sa nespravodlivých podmienok, najmä pokiaľ ide o prístup k dôležitým databázam, prístup na trh a nedostatočnú transparentnosť. Na tomto základe Komisia do jari 2017 určí, či sú v tejto oblasti potrebné ďalšie kroky na úrovni EÚ.

Vo svojom nadchádzajúcom európskom programe pre spoločné využívanie zdrojov Komisia poskytne aj usmernenia týkajúce sa uplatniteľných právnych predpisov EÚ a poskytne členským štátom odporúčania.

K téme Online platformy pripravilo Ministerstvo financií SR tzv. „non-paper“, dokument, ktorým chce Slovenská republika prispieť k európskej diskusii o digitálnych platformách, ktorými sú napr. vyhľadávače, sociálne médiá, platformy elektronického obchodu, obchody s aplikáciami, či webové sídla na porovnávanie cien. V príspevku ministerstvo načrtlo oblasti, na ktoré je nutné sa zamerať a ktoré je potrebné prioritne riešiť. Zároveň v skratke navrhuje prístup, akým by mali byť riešené. Príprave dokumentu predchádzala verejná diskusia o budúcnosti platforiem. 
 pdfNon-paper Slovenskej republiky k otázke digitálnych platforiem a kolaboratívnej ekonomiky (577 kB)

Rada: Rada ministrov pre telekomunikácie, dopravu a energetiku (TTE)
Gestor na národnej úrovni: MF SR +


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky