RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 13

Vytvorenie zmluvného verejno-súkromného partnerstva pre kybernetickú bezpečnosť


Konkrétne opatrenia:
A. Oznámenie EK Posilnenie odolnosti kybernetického systému a podpora konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Európe- zverejnené 5. júla 2016

pdfEK verzia (349 kB) pdfSK verzia (332 kB)


B. Rozhodnutie Komisie o podpísaní zmluvnej dohody o PPP partnerstve v oblasti kybernetickej bezpečnosti- zverejnené 5. júla 2016

pdfEK verzia (152 kB)

Zverejnený akčný plán zahŕňa spustenie prvého európskeho verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti. EÚ do tohto partnerstva v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 investuje 450 miliónov EUR. Očakáva sa, že účastníci trhu kybernetickej bezpečnosti, ktorých zastupuje Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ESCO), investujú trojnásobok tejto sumy. Toto partnerstvo bude zahŕňať aj členov z národných, regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy, výskumných stredísk a akademickej obce. Cieľom partnerstva je podporovať spoluprácu v raných štádiách procesu výskumu a inovácie a prichádzať s riešeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie. Komisár Oettinger dnes v Štrasburgu podpíše partnerstvo s organizáciou ECSO. Komisia okrem toho stanoví rôzne opatrenia, ktorých cieľom je riešiť fragmentáciu trhu kybernetickej bezpečnosti v EÚ. V súčasnosti sa stáva, že spoločnosti v odvetví IKT musia absolvovať rôzne certifikačné procesy, aby mohli svoje produkty a služby predávať vo viacerých členských štátoch. Komisia preto preskúma možnosť európskeho certifikačného rámca pre produkty v oblasti bezpečnosti IKT.

Rada: Rada ministrov pre všeobecné záležitosti (GAC)
Gestor na národnej úrovni: NBÚ SR


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky