RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 15

Prijatie plánu pre prioritné IKT normy, rozšírenie európskeho rámca interoperability pre verejné služby, digitalizácia priemyslu

 

Konkrétne opatrenia:
A. Oznámenie EK o digitalizácie európskeho priemyslu- zverejnené 19.4.2016, pdfSK verzia (652 kB) pdfEN verzia(511 kB)

+ Sprievodný pracovný dokument "pdfAdvancing the Internet of Things in Europe (854 kB)"(len EN verzia)

B. Oznámenie EK o prioritách v IKT štandardizácii– zverejnené 19.4.2016, pdfSK verzia (531 kB), pdfEN verzia (419 kB)

Hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii obzvlášť zaostávajú MSP a tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel).
Ako súčasť tohto prístupu Komisia:
- pomôže koordinovať vnútroštátne a regionálne iniciatívy týkajúce sa digitalizácie priemyslu, a to prostredníctvom neustáleho celoeurópskeho dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. Rámec riadenia bude vytvorený za účasti členských štátov a predstaviteľov priemyslu,
- zameria investície do európskych verejno-súkromných partnerstiev a bude výrazne podporovať využívanie príležitostí, ktoré ponúka investičný plán EÚa európske štrukturálne a investičné fondy, - investuje 500 miliónov EUR do celoúnijnej siete digitálnych inovačných centier (centrá excelentnosti v oblasti technológií), ktoré podnikom ponúkajú poradenstvo a možnosť vyskúšať si digitálne inovácie,
- vytvorí pilotné projekty veľkého rozsahu na posilnenie internetu vecí, vyspelej výroby a technológií v inteligentných mestách a domácnostiach, prepojených autách alebo mobilnom zdravotníctve, - prijme právne predpisy prispôsobené budúcemu vývoju, ktoré podporia voľný tok údajov a objasnia vlastníctvo údajov vytvorených snímačmi a inteligentnými zariadeniami.
- preskúma pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti za autonómne systémy,
- predloží program EÚ v oblasti zručností, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť zručnosti potrebné pre pracovné miesta v digitálnom veku.

Rada:   A. Rada ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET)
           B. Rada ministrov pre telekomunikácie, dopravu a energetiku (TTE)

Gestor na národnej úrovni: A. MH SR; B: MF SR

Informačný preľad

pdfBrožúra o digitalizácii priemyslu (1804 kB)- len anglická verzia


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky