RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 16

Nový akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020


Európska komisia dňa 19. apríla 2016 publikovala nový Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020, ktorý zmodernizuje digitálne verejné služby navrhuje 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017.

Komisia:
• vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,

• prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,

• vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia“pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,

• pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,

• urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz“ vo verejnom obstarávaní.

Dokumenty:

Akčný plán pre eGovernment 2016-2020 – pdfSk verzia (483 kB), pdfEN verzia(276 kB)

Sprievodný pracovný dokument pdf"Implementation and Evaluation report" (2783 kB) - len anglická verzia


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky