RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č.14

Iniciatívy týkajúce sa vlastníctva údajov, voľného toku údajov a európskeho cloudu

 Konkrétne opatrenia:
A. Oznámenie EK: Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu

  pdfSK verzia (397 kB), pdfEN verzia (273 kB)

+ 2 sprievodné pracovné dokumenty 
          1. pdfHigh Performance Computing  (977 kB)(len EN verzia)
          2. pdfKvantové technológie (418 kB)(len EN verzia)
    - zverejnené 19.4.2016

B. Oznámenie EK o voľnom toku dát – očakáva sa v novembri 2016
C. Legislatívny návrh o voľnom toku dát - očakáva sa v novembri 2016

Európa je najväčším producentom vedeckých dát vo svete, ale nedostatočná a rozdrobená infraštruktúra spôsobuje, že veľké dáta nie sú naplno využívané. Posilnením a prepojením existujúcich výskumných infraštruktúr, Komisia plánuje vytvoriť nový európsky cloud pre otvorenú vedu, ktorý ponúkne 1,7 miliónu európskych výskumných pracovníkov a 70 miliónom vedeckých a technologických odborníkov virtuálne prostredie na uchovávanie, zdieľanie a opätovné využívanie ich dát naprieč disciplínami a krajinami. Európska dátová infraštruktúra to podporí zavedením širokopásmových sietí, veľkokapacitných skladovacích zariadení a výkonných superpočítačov, čo umožní prístup k veľkým súborom dát uložených v cloude a ich efektívne spracovanie. Táto infraštruktúra na svetovej úrovni zabezpečí, že sa Európa bude podieľať na celosvetovom úsilí o vysokovýkonnú výpočtovú techniku v súlade so svojím hospodárskym a znalostným potenciálom. Spočiatku sa zameria na vedeckú komunitu v Európe a u jej celosvetových partnerov; časom sa používateľská základňa rozšíri na verejný sektor a priemysel.

Rada:  A. Rada ministrov pre konkurencieschopnosť
           B. Rada ministrov pre telekomunikácie, dopravu a energetiku (TTE)
Gestor na národnej úrovni: A. MŠVVaŠ SR; B,C: MF SR


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky