RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č.6

Legislatívne návrhy na reformu režimu autorských práv

Konkrétne opatrenia:

A. Návrh nariadenia EP a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu- zverejnené 9.12.2015

     pdfSK verzia (329 kB), pdfEN verzia(280 kB)

B. Oznámenie Komisie: Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv- zverejnené 9.12.2015

     pdfSK verzia (550 kB), pdfEN verzia (496 kB)

Európania cestujúci po EÚ bývajú v súčasnosti odrezaní od online služieb poskytujúcich filmy, športové prenosy, hudbu, elektronické knihy či hry, za ktoré si v domovskej krajine zaplatili. Návrh nariadenia o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb rieši obmedzenia, ktoré bránia Európanom v prístupe k online službám poskytujúcim filmy, športové prenosy, hudbu, elektronické knihy či hry, za ktoré si v domovskej krajine zaplatili.  Očakáva sa, že nové spotrebiteľské právo cezhraničnej prenosnosti v EÚ začne platiť v roku 2017.  Keďže ide o návrh nariadenia, po prijatí bude priamo uplatniteľný vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Komisia navyše predstavila svoju víziu moderného rámca autorských práv v EÚ. Tento „politický náhľad“ sa premietne do legislatívnych návrhov a politických iniciatív v septembri 2016.

Gestor na národnej úrovni: MK SR

Informačné prehľady

pdfVezmite si digitálny obsah na cesty po EÚ (571 kB) - EN verzia
pdfEurópske autorské práva, ktoré zodpovedajú digitálnej ére (571 kB)- EN verzia


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky