RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 3

Opatrenia v oblasti doručovania zásielok

Konkrétne opatrenia:

Návrh nariadenia o službách cezhraničného dodávania balíkov - zverejnené 25.5.2016

EN verzia    pdfSK verzia (367 kB)

Nariadením by sa mala zvýšiť cenová transparentnosť a regulačný dohľad nad službami cezhraničného dodávania balíkov tak, aby aj spotrebitelia a maloobchodníci z okrajových regiónov mohli využívať cenovo dostupné dodávanie a možnosti bezproblémového vrátenia tovaru.

Spotrebitelia a malé podniky sa často sťažujú, že problémy s dodávaním balíkov, najmä vysoké poplatky za dodanie pri cezhraničných dodaniach, im bránia v tom, aby sa ich výrobky viac predávali a kupovali v celej EÚ. Ceny, ktoré si účtujú poštoví prevádzkovatelia za dodanie malého balíka do iného členského štátu, sú často až päťnásobne vyššie než domáce ceny, a to bez zjavného súvisu so skutočnými nákladmi.

Nariadením sa preto posilní hospodárska súťaž, keďže dôjde k zavedeniu väčšej cenovej transparentnosti. Komisia nenavrhuje zaviesť strop cien za dodávanie. Regulácia cien je len posledným možným opatrením, keď hospodárska súťaž neprináša uspokojivé výsledky. Komisia v roku 2019 zhodnotí dosiahnutý pokrok a posúdi, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Nariadenie poskytne vnútroštátnym poštovým regulačným orgánom údaje, ktoré potrebujú na monitorovanie cezhraničných trhov a kontrolu cenovej dostupnosti a nákladovej orientácie cien. Zároveň sa ním povzbudí hospodárska súťaž, keďže sa zavedie požiadavka transparentného a nediskriminačného prístupu tretích strán k službám a infraštruktúre cezhraničného dodávania balíkov. Komisia bude uverejňovať verejné kótované ceny poskytovateľov univerzálnych služieb, aby sa zvýšila hospodárska súťaž zo strany partnerov a cenová transparentnosť.

Návrh je doplnením samoregulačných iniciatív, ktoré prijali poštoví prevádzkovatelia s cieľom zlepšiť kvalitu a pohodlnosť služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Rada: Rada ministrov pre telekomunikácie, dopravu a energetiku (TTE)
Gestor na národnej úrovni: MDVaRR SR


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky